Mål_i _tåke.jpeg

Tariffpolitisk uttalelse 2020

Uttalelsen ble vedtatt av NTLs landsstyre 6. februar 2020. Alle NTL-tillitsvalgte som skal forhandle for medlemmene i årets tariffoppgjør skal ta utgangspunkt i uttalelsen når de skal forhandle. 

Publisert: 11.02.2020, sist endret 11.02.2020


I mange av NTLs tariffområder øker lønnsforskjellene. Prosentvise tillegg og store lederlønnstillegg har medført at de høyest lønte har fått mer ut i kroner og øre enn de midlere og lavest lønte. NTL vil hindre større ulikhet ved at årets oppgjør gis som sentrale generelle tillegg. Generelle kronetillegg vil best bidra til å minske lønnsforskjellen mellom de høyest og lavest lønte og mellom kvinner og menn. Mer om landsstyrets føringer for tariffpolitikken vår kan du lese her: