blinderbiblio.png

LO imot forslaget om å avskaffe rektor som styreleder

I en offentlig utredning foreslås det en ny ledelsesmodell for universitetene og høyskolene. Flertallet vil at Kunnskapsdepartementet skal utpeke ett av de eksterne styremedlemmene til å være styrets leder. Mindretallet foreslår å videreføre dagens ordning der rektor er styrets leder. - LO støtter mindretallet og vil at rektor være styrets leder, sier LOs 1. sekretær Julie Lødrup. Det vil sikre faglig ledelse i styringen av universitetene og høyskolene, og sikrer en styreleder med grunnleggende innsikt i universitets- og høyskolesektorens egenart og legitimitet fra de ansatte og studentene ved institusjonen.

Publisert: 14.02.2020, sist endret 14.02.2020


LO viser til at fagforeningene for de ansatte tidligere har avvist forsøk på å sette inn eksterne representanter for å styre institusjonene, og at det har vært en kraftig mobilisering på å svekke ordningen med valgt rektor som øverste styreleder.

LOs forbund NTL organiserer studenter og ansatte ved universitetene og høyskolene, og vi har tidligere klart å stoppe forsøk fra regjeringen om svekkelse av valgt rektor og forslag om innføring av foretaksmodellen, sier nestleder i NTL, Ellen Dalen. Vi skal mobilisere denne gangen også, og vi skal kjempe for å beholde valgt rektor som styreleder, avslutter Ellen Dalen.

NTL er også glad for at flere av dagens valgte rektorer så raskt har gått ut og avvist dette forslaget. Både rektor ved UiO, Svein Stølen og rektor ved UiB Dag Rune Olsen har gått sterkt imot dette. De viser til at for å lede sterke, uavhengige fagmiljøer er styreleder avhengig av tillit og innsikt i fagmiljøene og forskernes hverdag. En valgt rektor har denne tilliten, og forvalter den til daglig i sitt virke som rektor. Dette kan vi slutte oss helt til, sier Ellen Dalen i NTL og Julie Lødrup i LO.


LO: Omkamp om ledelesesmodell i forslag til ny universitets- og høyskolelov.