palestina_foto-care

Statens reiseavtale med Egencia

NTL er svært kritisk til at den norske stat benytter reisebyrå som opererer på okkupert palestinsk område. Selskapene staten handler med må operere i tråd med internasjonal lov og rett og ikke minst menneskerettighetene. Vi har i dag sendt en henvendelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og ber om at de rydder opp i denne saken. 

Publisert: 05.03.2020, sist endret 05.03.2020


 

----------------------------------------

Fra: Kjersti Barsok 

Sendt: torsdag 5. mars 2020 09:03
Til: postmottak@kmd.dep.no
Emne: Statens reiseavtale med Egencia

 

Til de det måtte angå,

 

Viser til nyhetssak i Khrono 24. februar om FN-rapport som viser at den norske statens reisebyrå opererer på okkupert palestinsk område (les her). 

Fra NTL sin side mener vi det er meget kritikkverdig at Staten som en stor og seriøs innkjøper benytter et selskap som har aktivitet på okkupert, palestinsk område. 
Vi i NTL er opptatt av at staten skal bruke innkjøpsmakta si godt og det burde ikke være for mye forlangt at selskapene staten handler med opererer i tråd med internasjonal lov og rett og ikke minst menneskerettighetene. Her forventer vi at staten rydder opp. Vi spør derfor, og ønsker en tilbakemelding på, hvordan departementet vil følge opp denne saken?

 

--------------------------------------

 

FN-rapport: Den norske statens reisebyrå opererer på okkupert palestinsk område