ntl_konferansen.jpg

NTL-KONFERANSEN 2020

Årets NTL-konferanse er på Sørmarka 10. - 11. mars og handler om tillit. Hvordan skal vi snu ABE-kutt, snever mål- og resultatstyring og HR-ledelse til en tillitsmodell som understøtter samfunnsoppdraget, sikrer faglig styring og en bedre offentlig sektor for innbyggerne? Første dag blir det paneldebatt om ny rød-grønn forvaltningspolitikk med Jonas Gahr Støre fra AP, Trygve Slagsvold Vedum fra SP og Audun Lysbakken fra SV. Det blir også mange spennende innlegg fra forskere og tillitsvalgte. 

 

Publisert: 09.03.2020, sist endret 09.03.2020


Tirsdag 10. mars

Kl. 11.00 – 11.20 Velkommen

Kl. 11.20 – 13.00 En ny rød-grønn forvaltningspolitikk etter 2021?
Jonas Gahr Støre, AP
Trygve Slagsvold Vedum, SP
Audun Lysbakken, SV
Kjersti Barsok, NTL
Paneldebatt
Debattleder: Torstein Brechan

Kl. 13.00 – 14.00 Lunsj

Kl. 14.00 – 14.45 Tillit og medbestemmelse
Eivind Falkum, forsker Arbeidsforskningsinstituttet

Kl. 14.45 – 15.30 New Public Management, tillit og den norske
arbeidslivsmodellen
Tone Fløtten, daglig leder og Sissel Trygstad, forskningssjef
FAFO

Kl. 15.30 – 15.50 Pause

kl. 15.50 – 16.20 Hvordan har mål og resultatstyring påvirket politiet?
Christin Thea Watne, forskningsleder
Arbeidsforskningsinstituttet

Kl. 16.20 – 16.50 Virksomhetsstyringens rammebetingelser
– rapport fra direktørkontoret
Geir Axelsen, direktør SSB

Kl. 16.50- 17.10 Pause m/lett servering

Kl. 17.10 – 18.00 Virksomhetenes handlingsrom i en tid med
direktoratifisering og andre reformer
Jarle Trondal, professor Universitetet i Oslo og Universitetet i
Agder


Onsdag 11. mars

Kl. 09.00 – 09.15 Kunstnerisk innslag
Liv Gulbrandsen

Kl. 9.15 – 10.15 En velferdsstat for alle
Linn Herning, For velferdsstaten

Kl. 10.15 – 10.30 NPM, HR, MRS og ABE – ståa i staten
Ellen Dalen, 2. nestleder NTL

Kl. 10.30 - 10.50 Pause

Kl. 10.50 – 11.20 Tillitsmodell i praksis
Tre tillitsvalgtes innspill om hva som skal til

Kl. 11.20 – 12.20 Salen debatterer om tillit i NTLs organisasjonsområder

Kl. 12.20 – 13.20 Lunsj

Kl. 13.20 – 14.00 Krav for en bedre offentlig sektor
Ellen Dalen, 2. nestleder NTL

Kl. 14.00 – 14.45 Lov å si ifra? Ytringsfrihet for offentlig ansatte
Jon Wessel-Aas, advokat

Kl. 14.45 – 15.00 Avslutning

Endringer i programmet kan forekomme