ETUC

ETUC: Stopp WTO-forhandlingene om datahandel

Den europeiske fagforeningssammenslutningen ETUC krever at en stans i EUs deltagelse i WTO-forhandlingene om datahandel inntil den europeiske offentligheten og partene har fått mulighet til å uttale seg. ETUC uttrykker skepsis til WTO som et egnet forum for slike forhandlinger, siden WTO mangler ekspertise, mandat og mekanismer for medbestemmelse.

Publisert: 11.03.2020, sist endret 11.03.2020


I en uttalelse fra sentralstyret i ETUC 11. mars kritiserer ETUC de pågående WTO-forhandlingene for å mangle åpenhet og mulighet for innsyn i de forslagene som legges fram og for manglende utredning av konsekvenser og risiko.

ETUC krever at EUs forhandlingsposisjon gjøres til en del av den sosiale konsultasjonen før forhandlingene fortsetter og at eventuelle videre forhandlinger skal ta hensyn til de videre sosiale konsekvensene av en avtale. ETUC stiller som minstekrav at en avtale skal inneholde bestemmelser om bærekraft, demokrati, åpenhet, arbeidstagerrettigheter og rettferdig skattlegging.

Les hele uttalelsen fra ETUC