corona by cdc on unsplash 191

NTLs samleside om Korona-situasjonen

Her finner du info om NTLs tiltak og annen info i forbindelse med pandemien. NTLs kurs og andre arrangementer gjennomføres digitalt. Forbundskontoret har hjemmekontor på ubestemt tid. Vi svarer på henvendelser via epost, men responstiden vår kan være noe lenger enn vanlig.

Publisert: 16.03.2020, sist endret 26.01.2021


Permittering

Jeg er permittert - hva skal jeg gjøre?

Forlenget permitteringsperiode

Tjenestepensjon ved permittering

NTL ber tillitsvalgte avvise permitteringsvarsel med to dagers frist.- sak på Frifagbevegelse 

LO stat vil ikke akseptere to dagers permitteringsvarsel

NTL-kontingent når du er permittert

Hva skjer med AFP når man blir permittert

In English: Info about corona-layoffs

 

Personalsaker

Personalsaker under koronautbruddet

 

Arbeidstid, arbeidsforhold og hjemmekontor

Snart tilbake på jobb? Se Arbeidstilsynets råd om å planlegge tilbakeføring og hva som er arbeidsgivers ansvar

Om hjemmekontor og avtaler med arbeidsgiver
 
Arbeidstidsavtale i staten – unntak under koronapandemien

Om sykdom, ferie, permisjoner og avspasering for ansatte i staten 

Spesielt for stipendiater og andre midlertidig vitenskapelig ansatte

Midlertidig arbeidstidsavtale i staten under koronautbruddet

Tiltak for å unngå at fleksitimer strykes

NTLs kommentarer til den midlertidige arbeidstidsavtalen (krever at du logger inn)

Det kan bli aktuelt å beordre statsansatte til å jobbe for nav, dette sier NTL om saken (frifagbevegelse) 

 

NTL-saker på nett

Etterlyser mer tilsyn – mener det er lettere for kriminelle å utnytte rause koronatiltak

1200 ansatte ved Studentsamskipnadene er permittert,mange fikk kun to dagers varsel 

Forsvaret med beordringsforskrift for sivile

NTL foreslår arbeidsledige ved NRKs lisenskontor inn i NAV 

Samarbeid mellom alle parter er det viktigste nå, mener NTL-lederen: – Vi står i et maraton

Nesten halvparten av de ansatte ved Teknisk Museum er permittert: – Det er tariffstridig, mener NTL

Det kan bli aktuelt å beordre statsansatte til å jobbe for Nav, sier arbeidsministeren. Dette sier NTL

NTL-lederen: Fellesskapet må bære kostnadene med korona - sak på FriFagbevegelse

Se andre saker på Frifagbevegelse og NTL-magasinet


NTL-tiltak

NTLs sentralbord åpent igjen

NTLs tiltak under koronautbruddet 

NTL avlyser kurs og konferanser under koronautbruddet

 

Regjeringen/Stortinget

Koronaloven  - Midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv.

Uttalelse fra NTLs forbundsstyre om Koronaloven


Info fra LO

LOs samleside om korona

LO-advokatene om regjeringens krisepakke

LO-advokatenes svar på arbeidsrettslige spørsmål ifm korona

Juridisk bistand til LO-medlemmer ifm korona

Tiltak for selvstendige næringsdrivende og frilansere 

Markering av 1.mai arbeidernes dag

 

Info fra LOfavør

Tilbud fra LOfavør og Sparebank1 i vanskelige økonomiske tider

Økonomiske bekymringer som følge av korona-krisen

Koronavirus - hva dekker reiseforsikringen