corona by cdc on unsplash 191

NTLs samleside om Korona-situasjonen

Her finner du info om NTLs tiltak og annen info i forbindelse med Korona-situasjonen. NTL har avlyst alle kurs og arrangementer til og med 16. august. Forbundskontoret har foreløpig besluttet å hjemmekontor ut mai. Vi svarer på henvendelser via epost, men responstiden vår kan være noe lenger enn vanlig. Tariffoppgjørene blir utsatt til høsten.

Publisert: 16.03.2020, sist endret 30.04.2020


NTL-saker på nett

Etterlyser mer tilsyn – mener det er lettere for kriminelle å utnytte rause koronatiltak

1200 ansatte ved Studentsamskipnadene er permittert,mange fikk kun to dagers varsel 

Forsvaret med beordringsforskrift for sivile

NTL foreslår arbeidsledige ved NRKs lisenskontor inn i NAV 

Samarbeid mellom alle parter er det viktigste nå, mener NTL-lederen: – Vi står i et maraton

Nesten halvparten av de ansatte ved Teknisk Museum er permittert: – Det er tariffstridig, mener NTL

Det kan bli aktuelt å beordre statsansatte til å jobbe for Nav, sier arbeidsministeren. Dette sier NTL

NTL-lederen: Fellesskapet må bære kostnadene med korona - sak på FriFagbevegelse

Se andre saker på Frifagbevegelse og NTL-magasinet


NTL-tiltak

NTLs sentralbord åpent igjen

NTLs tiltak under koronautbruddet 

NTL avlyser kurs og konferanser under koronautbruddet

 

Permittering

Jeg er permittert - hva skal jeg gjøre?

Tjenestepensjon ved permittering

NTL ber tillitsvalgte avvise permitteringsvarsel med to dagers frist.- sak på Frifagbevegelse 

LO stat vil ikke akseptere to dagers permitteringsvarsel

NTL-kontingent når du er permittert

Hva skjer med AFP når man blir permittert

In English: Info about corona-layoffs

 

Arbeidstid, arbeidsforhold og hjemmekontor

Snart tilbake på jobb? Se Arbeidstilsynets råd om å planlegge tilbakeføring og hva som er arbeidsgivers ansvar

Arbeidstidsavtale i staten – koronakrisa. (Gjeldende fra 1.-31. mai)

Om sykdom, ferie, permisjoner og avspasering for ansatte i staten 

Spesielt for stipendiater og andre midlertidig vitenskapelig ansatte

Regler og rettigheter ved hjemmekontor (Arbeidstilsynet)

Midlertidig arbeidstidsavtale i staten under koronautbruddet

Tiltak for å unngå at fleksitimer strykes

NTLs kommentarer til den midlertidige arbeidstidsavtalen (krever at du logger inn)

Det kan bli aktuelt å beordre statsansatte til å jobbe for nav, dette sier NTL om saken (frifagbevegelse) 

Personalsaker

Personalsaker under koronautbruddet

 

Lønnsoppgjøret

Her er de nye datoene for lønnsoppgjøret

Pause i lønnsoppgjøret til 3. august

LO Stat: Partene enige om at oppgjøret i staten får ny frist 15. september

 

Regjeringen/Stortinget

Koronaloven  - Midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv.

Uttalelse fra NTLs forbundsstyre om Koronaloven


Info fra LO

LOs samleside om korona

LO-advokatene om regjeringens krisepakke

LO-advokatenes svar på arbeidsrettslige spørsmål ifm korona

Juridisk bistand til LO-medlemmer ifm korona

Tiltak for selvstendige næringsdrivende og frilansere 

Markering av 1.mai arbeidernes dag

 

Info fra LOfavør

Tilbud fra LOfavør og Sparebank1 i vanskelige økonomiske tider

Økonomiske bekymringer som følge av korona-krisen

Koronavirus - hva dekker reiseforsikringen