streikevakt

Alle lønnsoppgjørene ble utsatt. Her er de nye datoene (Frifagbevegelse)

Med koronakrisen som bakteppe forsterkes høstens lønnsforhandlinger av stor usikkerhet og et intenst drama.
Lukkede handelsgrenser, de høyeste arbeidsledighetstallene siden 1930-tallet, økende permitteringer, bedrifter som veltes over ende eller står i fare for å bli slått konkurs og en frykt for å bli syk. Alt dette henger over Norge og sørger for at høstens lønnsoppgjør blir av det dramatiske slaget.

Publisert: 30.03.2020, sist endret 31.03.2020


Industri Energi har avlyst alt
På grunn av koronakrisen måtte partene i frontfaget, Fellesforbundet og Norsk Industri, ta en pause fra de pågående forhandlingene om revisjon av Industrioverenskomsten.

Systemet for lønnsdannelse i Norge er basert på at den konkurranseutsatte delen av industrien setter rammen for de andre oppgjørene. Derfor vil de andre tariffoppgjørene bli utsatt til frontfaget har forhandlet ferdig.

Industri Energi (IE) er et av forbundene som har måttet avlyse alle kurs, møter og konferanser. Det betyr dermed at ingen tariffkonferanser vil bli avholdt denne våren. Ny dato for oppstart er 15. juni.

– Vi har etablert gode kommunikasjonskanaler på video, og dialogene fungerer bra mellom tillitsvalgte, forbundets ansatte og valgt ledelse, sier Asle Reime, leder av forhandlingsavdelingen i IE, til FriFagbevegelse.

Tøffe utfordringer
Han tror det kommende lønnsoppgjøret vil gi Industri Energi noen tøffe utfordringer. Forbundet har tariffavtaler med en rekke arbeidsgiverorganisasjoner som Norsk Industri, Norsk olje og gass, Norges Rederiforbund, Sjømat Norge og NHO Luftfart.

– Vi har god dialog med arbeidsgiverne, og det er helt avgjørende i denne situasjonen. Alle våre medlemmer, uansett bransje, har et mål om å komme gjennom denne krisen på en best mulig måte og sørge for at alle har en jobb å gå til etterpå, påpeker Reime.

Foreløpig kalender
Her er de foreløpige datoene du må merke deg i det utsatte lønnsoppgjøret:

Mandag 3. august: Forhandlingene i frontfaget fortsetter.

Fredag 21. august: Fristen for å komme til enighet er satt til klokka 24 denne dagen. Øvrige forhandlinger vil bli gjennomført fortløpende. Dagens tariffavtaler gjelder derfor inntil videre.

25.–28. august: Handel og Kontor forhandler med arbeidsgiverne i Virke.

Tirsdag 15. september: Forhandlingsfrist for hovedorganisasjonen til ansatte i staten, LO Stat, og arbeidsgiverne i staten, representert ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Oppstart for lønnsforhandlingene er avhengig av når frontfaget blir ferdig.

Onsdag 23. september: Oppstart for en eventuell mekling mellom LO Stat og arbeidsgiverne i staten.

Onsdag 14. oktober: Meklingsfrist for lønnsoppgjøret i staten klokka 2400.

Her er det ennå ingen konkrete datoer
Arbeidsmandsforbundet skulle ha forhandlet med NHO Service og Handel om vekternes tariffavtale like etter at frontfaget var ferdig. Følges samme tidsskjema til høsten, vil oppstart bli i dagene etter 21. august, ifølge forbundet.

Det er ikke berammet noen dato for forhandlingene mellom arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og LO Stat.

Det er heller ikke avklart når forbundene i LO Kommune starter forhandlinger med arbeidsgiverne i KS om lønnsoppgjøret for ansatte i kommunene. Dagens hovedtariffavtaler i KS, KS bedrift, staten og Spekter videreføres og gjelder til 15. september.

Arbeidsgiverforeningen Nelfo og EL og IT Forbundet skal også forhandle om landsoverenskomsten for elektrofag. Den gjelder for 18.000 arbeidstakere og er den største avtalen innen EL og IT. Foreløpig er det ingen eksakt dato for disse forhandlingene, men et grovt anslag er september, ifølge forbundet.

Saken vil bli oppdatert på Frifagbevegelse når flere datoer er klare.