Streikevakter med gitar

Lønnsoppgjøret 2020

Lønnsoppgjøret 2020 ble utsatt til høsthalvåret på grunn av pandemien. Høsthalvåret blir dermed fullspekket med oppgjør på rekke og rad.

Publisert: 01.04.2020, sist endret 08.09.2020


Les også: Vil ha reallønnsvekst i staten

Noen viktige datoer i høstens lønnsoppgjør:

27. aug.: A-delsforhandlinene med Spekter (endte i enighet, mer info her)

15. sept.: Forhandlingsfrist for oppgjøret i staten

17. sept.: Frist for å be om sentral bistand i Spekter B-delsforhandlinger

23. sept.: Forhandlingsfrist Spekter B-del

25. sept.: Forhandlingsfrist NTL-Virke om landsoverenskomsten for studentsamskipnader

6. okt.: Forhandlingsfrist NTL-Abelia

12. nov.: Forhandlingsfrist NTL-Virke om HUK-avtalene

NTLs tariffpolitiske uttalelse for 2020 ligger til grunn for forhandlingene i alle tariffområdene.

Lønnsoppgjøret 2020 er et hovedoppgjør. I de fleste tariffområdene forhandles det da både om lønn og andre bestemmelser i tariffavtalen, slik som arbeidstid, ubekvemstillegg og lignende. Dermed kan også andre enkelttemaer som er viktige i den enkelte avtalen, slik som pensjon eller lignende, kan være tema.

Les mer om hva et lønnsoppgjør egentlig er på Fokusområdesiden om lønnsoppgjør

LOs representantskap bestemte i februar at lønnsoppgjøret 2020 skal organiseres forbundsvist. Det betyr at forbundene forhandler hver for seg i privat sektor. NTL forhandler dermed på egen hånd i Virke- og NHO-områdene. I staten og i Spekter er det alltid samordning mellom forbundene i LO Stat.

Hovedtariffavtalen i staten er forlenget fram til forhandlingsfristen 15. september, og denne datoen er også fristen for å bli medlem i NTL og bli omfattet av forhandlingene for NTLs avtale. Virkningsdato for lønnstillegg blir fastsatt i forhandlingene.