rettsaken.jpg

Renholdere fra Forsvarsbygg i Høyesterett

I tre dager, 9 -11. juni pågår rettsaken i Høyesterett som er avgjørende for de 61 renholderne som kom fra staten får beholde særalderspensjonen og sin offentlige AFP. Resultatet får stor betydning for privatisering i framtida. LO-advokatene har ført saken i retten for NTL.

Publisert: 10.06.2020, sist endret 10.06.2020


Det er også første gang en rettsak i Høyesterett streames og den kan følges på frifagbevegelse.no

NTL-leder Kjersti Barsok er spent på hva Høyesterett vil lande på, og sier til frifagbevegelse.

– Vi vil prøve om lovverket gir god nok beskyttelse når statsansatte blir privatisert. Hvis vi ikke vinner fram så betyr det at våre medlemmer får et stort økonomisk og velferdsmessig tap, og det vil vise om loven er for dårlig og ikke gir god nok beskyttelse, sier hun.

Barsok mener det er viktig å avgjøre om arbeidsgivere må la de ansatte beholde rettighetene de hadde hos forrige arbeidsgiver.

– Det er ingen tvil om at det er adgang til å la de ansatte som blir privatisert beholde særalderspensjon og offentlig AFP, det har skjedd flere ganger tidligere. Denne saken dreier seg om hvorvidt arbeidsgiver har plikt til å sørge for at det skjer, sier forbundslederen.

Hun mener situasjonen for disse renholderne går rett i kjernen av hvilke kamper en fagforening skal ta.

– Når det gjelder denne gruppen med lavtlønte renholdere er det ingen på arbeidsgiversiden som har løftet en finger for å sikre dem vern. Typisk nok er det lavtlønte kvinner i sliteryrker som opplever dette, og for en fagforening er det svært viktig å stille ordentlig opp for medlemmene.

Etter at overføringen til ISS var gjennomført, gikk medlemmene over til Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF), og Barsok berømmer samarbeidet mellom de to forbundene.

– Jeg vil også understreke det gode samarbeidet som vi har hatt med NAF i denne saken. Det er godt å se at vi i LO-familien verner om våre medlemmer og jobber sammen for deres rettigheter på denne måten.

Les:
Renholder Inger Synnøve (63) har ventet i seks år på pensjonsavklaring. Nå skal Høyesterett avgjøre https://frifagbevegelse.no/ntlmagasinet/renholderne-fra-forsvarsbygg-har-ventet-i-seks-ar-pa-a-fa-avklaring-om-pensjonen-sin-na-skal-hoyesterett-avgjore-6.158.708109.1.8d20484b99

ISS-saken: LOs advokat mener EU-retten beskytter ansatte som overføres til ny arbeidsgiver
https://frifagbevegelse.no/ntlmagasinet/isssaken-los-advokat-mener-euretten-beskytter-ansatte-som-overfores-til-ny-arbeidsgiver-6.158.709318.501e4a536a

Spekter-advokat om renholdernes krav: «Dette er et minefelt» https://frifagbevegelse.no/ntlmagasinet/spekteradvokat-om-renholdernes-krav-dette-er-et-minefelt-6.158.709082.f107c92bd1

Se det live: Høyesterettssaken mellom renholderne og ISS

https://frifagbevegelse.no/ntlmagasinet/hoyesterettssaken-mellom-renholderne-og-iss-6.158.708031.fdbc6e8eb4