høyesterett.jpg

Arbeidstakere er ikke vernet godt nok ved privatisering

Høyesterett har konkludert med at renholderne som ble overført fra Forsvarsbygg til ISS har mistet flere av sine helt sentrale rettigheter, som retten til særalderspensjon og offentlig AFP. - Vi er skuffet over resultatet. Dommen fra Høyesterett viser at norske lovgivere ikke har sørget for et tilstrekkelig godt vern for å ivareta ansatte som konkurranseutsettes, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

Publisert: 06.07.2020, sist endret 07.07.2020


- Etter at vi vant delvis fram i lagmannsretten er skuffelsen selvsagt ekstra stor nå. Når arbeidsgiversiden ikke tar ansvar for sine ansatte, viser denne saken med all mulig tydelighet at det er behov for innstramminger i lovverket. Det kan ikke være slik at det er de ansatte som til enhver tid må bære risikoen ved at deres arbeidsvilkår går tapt og rettigheter settes til side, utdyper Barsok

I seks år har NTL og Norsk Arbeidsmandsforbund jobbet for å ivareta rettighetene til de tidligere renholderne fra Forsvarsbygg. Renholdere har et fysisk krevende yrke og muligheten til å gå av med pensjon ved 62 år er derfor viktig. Loven må være det sikkerhetsnettet som ivaretar sliterne når arbeidsgiversiden ikke tar ansvar.

- Dommen viser at privatisering fører til tap for de ansatte. Konsekvensene ved virksomhetsoverdragelse blir for store for de som utsettes for det. Vi vil fortsette med å kjempe for rettighetene for medlemmene våre, og lovverket må bli bedre for de som blir utsatt for privatisering.

Renholderne fikk beholde oppsigelsesfristen som i staten på 6. måneder.
- Vi er fornøyd med at de fikk beholde oppsigelsestiden, og kommer til å følge opp om det er noen som ikke har fått lønnen i oppsigelsestiden som de har rett på, avslutter Barsok. Oppsigelsestid på seks måneder er en viktig rettighet som har stor betydning for ansatte som sies opp.

Les hele saken i frifagbevegelse: 

Renholderne tapte pensjonsspørsmålet mot ISS i høyesterett