Kjersti Barsok

God grønn og bærekraftig sommer!

Debattene om alle korona-krisetiltakene på forsommeren har vært mange og viktige. Ikke minst har den generøse tiltakspakka til oljenæring bidratt til debatt. Litt tidligere i vår var vi i NTL og 14 fagforeninger og miljøorganisasjoner sammen om et opprop der vi krevde at regjeringen finansierer og planlegger prosjekter som gir flere norske klimajobber. Dette skriver forbundsleder Kjersti Barsok i forbundslederspalta i NTL-magasinet. 

Publisert: 10.07.2020, sist endret 10.07.2020


Les hele her: 

Nå er vi mange som logger av og tar ferie, og det trenger vi. Det har vært et veldig spesielt halvår og det er også litt rart å skulle ta helt fri. For ved inngangen til ferien så får vi beskjed om at vi ikke kan slappe helt av. Vi skal fortsette å vaske hender, tenke på avstanden mellom oss og om vi tar nok hensyn. 

Debattene om alle korona-krisetiltakene på forsommeren har vært mange og viktige. Ikke minst har den generøse tiltakspakka til oljenæring bidratt til debatt. Litt tidligere i vår var vi i NTL og 14 fagforeninger og miljøorganisasjoner sammen om et opprop der vi krevde at regjeringen finansierer og planlegger prosjekter som gir flere norske klimajobber.

Det gjorde vi fordi det knapt finnes land i verden som har bedre forutsetninger enn oss for å finansiere og planlegge konkrete prosjekter som både gir arbeidsplasser nå, og som fører til raske og garanterte kutt i utslipp av klimagasser. Sammen med bl.a. Fagforbundet, Handel- og kontor, EL og IT-forbundet og andre organisasjoner krevde vi bl.a.; at både offentlige og private bygg skal energieffektiviseres, satsing på havvind i egnede områder, samt utbygging av jernbaneprosjekter og kollektivtransport, og infrastruktur for lading både til lands og til havs.

NTL mener regjeringens krisepakke ikke var et godt nok bidrag til grønn omstilling. Omstillingen vi trenger må stå på skuldrene oljeindustrien, en industri som har bidratt til stor velstandsutvikling for landet vårt. Vi trenger den kompetansen for å lykkes med det grønne skiftet. Vi skal fortsette å jobbe for grønn omstilling og en viktig milepæl er politikken som vedtas på neste års LO-kongress. Jeg gleder meg til den!

Før vi fortsetter den jobben er det mange av oss som skal følge myndighetenes råd og ta tidenes Norgesferie! Når du tar ut på veien, kanskje i elbil eller elsykkel, henger ut hengekøya i naturen eller tar et litt lengre opphold på en hytte du kanskje har fått lånt, så kan du jo tenke litt på at det er fint å være medlem i NTL.

Når du følger smitterådene, så er det helt sikkert noen NTL-medlemmer i FHI eller NRK som har bidratt til at vi har fått med oss korrekt informasjon. Veiene du kjører på er tryggere fordi Vegvesenet sørger for veisikkerhet. Når det er fare for storm eller ras, så følger NVE med og varsler og Sivilforsvaret er i beredskap. I alle disse virksomhetene og mange flere har NTL medlemmer som er med på å bidra til at vi har en tryggere ferie i Norge. Det gjør at jeg kjenner ekstra godt på hvor takknemlig jeg er for den jobben som gjøres i virksomhetene NTL organiserer.

God ferie alle sammen!