Kjersti-Barsok

Omfattende konsulentbruk i staten handler om politikk

– Det er ikke tvil om at det å tilrettelegge for omfattende bruk av konsulenter og private aktører i offentlig sektor er et klart politisk valg, sier hun i mandagens utgave av Klassekampen. 

Publisert: 27.07.2020, sist endret 30.07.2020


Klassekampen har den siste uka skrevet om omfattende bruk av konsulenter i staten

Mandag kommenterte NTL-lederen saken: –Jeg håper at flere statlige virksomheter vil la seg inspirere av måten Nav har endret konsulentbruken de siste årene, sier hun. Hun mener dette kom til syne under koronakrisa. 


–Våre Nav-ansatte har meldt at løsningene for koronasituasjonen har vært mulig nettopp fordi Nav har hatt kompetanse innomhus, forteller hun. Barsok påpeker at IT-utviklingsprosjekter i staten organiseres på siden av driftsbudsjetter, noe som gjør at finansieringen er av midlertidig karakter.

– Når driftsbudsjettene samtidig kuttes, blir det økonomiske handlingsrommet for langsiktig planlegging mindre, sier Barsok. Barsok mener velferdsstaten bør utvikles av folk som er ansatt for å utføre et samfunnsoppdrag, ikke av konsulenter og private selskaper som har profitt som mål. Dette dreier seg om politikk, sier hun. Det er ikke tvil om at det å tilrettelegge for omfattende bruk av konsulenter og private aktører i offentlig sektor er et klart politisk valg, sier hun til Klassekampen.

I samme sak sa byråd Robert Steen at Oslo vil senke konsulentbruken ved å bygge opp egen kompetanse på IT. 

Torsdag 30. juli setter de søkelyset på konsulentbruken i Statens vegvesen der Henny-Kristin Navarsete i NTL Veg mener at en del av det som settes ut til private aktører, nettopp er langsiktige oppgaver som bør løses internt. Hun mener konsulentbruken svekker den samlede kompetansen til Statens vegvesen og samtidig hindrer det langsiktige arbeidet.

– Det NTL stiller spørsmål ved, er hvorfor man bruker konsulenter til arbeid som en får bruk for i uoverskuelig framtid. Eksempler på det er planlegging og prosjektering av veianlegg, sier Navarsete.