fredrik.png

Trygdeskandalen kan settes i sammenheng med kuttene i Nav

 - Denne tragiske situasjonen, hvor en rekke enkeltpersoner har blitt rammet urettmessig, er ikke en rettsstat verdig, sier Fredrik Oftebro, nestleder i NTL. Et regjeringsoppnevnt granskingsutvalg felte tirsdag en knusende dom over hvordan EØS-reglene har blitt praktisert av Nav. NTLs tillitsvalgte i etaten håper rapporten vil føre til endringer og økte ressurser.

Publisert: 05.08.2020, sist endret 05.08.2020


Trygdeskandalen kan settes i sammenheng med kuttene i Nav, sier NTL-tillitsvalgt Elisabeth Steen til Frifagbevegelse. 

- Dette viser hvor viktig kompetanse og ressurser i forvaltningen er for å sikre at mine og dine rettigheter ivaretas som innbyggere. Utvalgslederen etterlyser i dag i Aftenposten en større grad av faglig nysgjerrighet i lov- og regelforståelsen. Det vi hører fra våre tillitsvalgte tilsier at det ikke har vært mye rom for å dyrke faglig nysgjerrighet i NAV. Fokuset på kutt i budsjettene har overskygget det meste de siste årene. Både etater, domstoler og departementer har blitt presset til stadige kutt, effektivisering og innsparing. Rommet for fordypning og utforskning av regelverket kan, som utvalget også antyder, ha blitt skadelidende. Vi forventer nå at politikerne kommer med klare signaler på hvordan forvaltningen framover skal tilføres tilstrekkelige ressurser til at tilliten kan gjenreises, sier Oftebro.