Mekling-i-staten-2019

Vil ha reallønnsvekst i staten

Årets hovedoppgjør i staten innledes i dag, tirsdag 1. september. LO Stats hovedkrav er reallønnsvekst for medlemmene, generell lønnsutjevning, å minske forskjellen mellom kvinner- og menns lønn, samt ivareta de lavest lønte arbeidstakerne.

Publisert: 01.09.2020, sist endret 01.09.2020


NTL sitter i LO Stat sin forhandlingsdelegasjon, og fristen for lønnsoppgjøret i staten er 15. september.

-Jeg aldri tidligere opplevd å gå inn i et tariffoppgjør med så mange usikkerhetsfaktorer. Pandemien har rammet landet hardt og situasjonen i norsk arbeidsliv er svært utfordrende. Spesielt for private virksomheter, men også i offentlig sektor, som har blitt satt på store prøver det siste halvåret. Dette er bakteppet når vi starter vårt oppgjør, sier LO Stat-leder Egil André Aas.

Les mer om kravet på lostat.no