fredrik.png

Meklingsløsning i NTL-Abelia-oppgjøret

- Det satt langt inne, men vi klarte å få på plass løsninger sånn at vi unngikk streik. Det er vi glade for, sier NTL-nestleder Fredrik Oftebro. Kort tid etter meklingsfristen utløp kom partene til enighet.

Publisert: 06.11.2020, sist endret 06.11.2020


-Det satt langt inne å få Abelia med på løsninger så det skulle bli lettere for oss å jobbe for likelønn i de lokale forhandlingene. Til slutt klarte vi å komme i mål, også med dette, under meklingen. Med teksten vi nå har i tariffavtalen om at partene skal jobbe aktivt og målrettet for likestilling og for å hindre diskriminering vil det bli lettere for våre lokale tillitsvalgte å innrette kravene slik at vi kan få tillegg som bidrar til å tette likelønnsgapet i medlemsbedriftene, sier NTLs nestleder Fredrik Oftebro.

-Vi klarte også å få til en enighet om en protokolltilførsel om at medlemsbedriftene skal være pådrivere for å jobbe for gode klima- og miljøløsninger og realisere FNs bærekraftsmål, sier NTLs nestleder Fredrik Oftebro.

I tillegg har vi fått endret bestemmelsene vi hadde på seniorpolitikk til å bli utvidet til en livsfasepolitikk som skal være en del av personalpolitikken i bedriftene.

Dette er et område hvor mange ansatte har ulik språkbakgrunn. Partene er derfor nå enige i at tariffavtalen også skal utarbeides på engelsk.

Her kan du se Riksmeklerens møtebok, (protokoll, fra meklingen)