NTL-møte

Ja-flertall i LO Stats uravstemning om tariffoppgjøret i staten

67,8% av stemmene i LO stat stemte ja til resultatet, og det er dermed godkjent. I NTL er det 53,1% av medlemmene som har deltatt i uravstemningen, dette er uvanlig mange. 65,6% stemte ja, 28,3% stemte nei og 6,1% stemte blankt.

Publisert: 12.11.2020, sist endret 12.11.2020


Det er bra vi nå har et resultat i statsoppgjøret etter en lang og krevende høst. Samtidig har vi registrert misnøyen rundt mangelen på lavtlønnsprofil. Resultatet og engasjementet i uravstemningen kan tyde på at det er en kritikk av flere deler av resualtet. Dette er ikke overraskende, men viser at medlemmene står bak den politikken NTL og LO stat legger til grunn i forhandlingene. Dessverre lykkes vi ikke med å få med noen av de andre partene med på en utjevning av forskjellene.

Det er tydelig at de tillitsvalgte har jobbet godt med informasjon og mobilisering. Medlemmene er engasjerte og det er viktig at flere i år har brukt medlemsdemokratiet til å si sin mening.