avstemning - element5-digital on unsplash

Uravstemning

Når vi har forhandlet fram endringer i lønn eller andre bestemmelser i tariffavtalene skal endringene som hovedregel godkjennes i uravstemning. Blir det ja-flertall blir oppgjøret godkjent, i motsatt fall blir det konflikt som må løses med videre forhandlinger, mekling og/eller streik.

Publisert: 07.01.2021, sist endret 07.01.2021


NTLs vedtekter, §22 og 24 regulerer bruk av uravstemning. Der heter det blant annet: "Tarifforslag skal som regel legges fram for de medlemmer som interesse-  tvisten gjelder. Avstemningsresultatet skal gi et fullgyldig uttrykk for viljen  hos medlemmene. Har flertallet av de medlemmer som interessetvisten gjelder stemt for  forslaget, er det vedtatt. Har flertallet stemt imot, er det forkastet."

I tillegg har forbundsstyret vedtatt retningslinjer for gjennomføring av uravstemningene, der det blant annet reguleres hvilke deler av tallmaterialet fra resultatene som kan offentliggjøres.