Flyplass

Enighet i Avinor-oppgjøret

NTL og Avinor kom til enighet i mellomoppgjøret fredag kveld. Oppgjøret innebærer et generelt kronetillegg på 17.500 kr og økning av enkelte natt- og skifttillegg.

Publisert: 03.05.2021, sist endret 03.05.2021


Oppgjøret har en ramme på 2,7% i tråd med frontfaget, fordelt slik:

- Kr 17500,- i et generelt tillegg som blir gitt til alle
- Nattillegget i Avinor økes med 2 kr pr time til kr 104,20
- Skifttillegg på Gardermoen økes med 1,91%

Resultatet gir en lik fordeling mellom Gardermoen og resten av Avinor.

Partene er enig om å jobbe videre med samordning av lønnssystemet på Gardermoen og Avinor for øvrig.