Kjersti Barsok

Meklingsstart i staten: Et spørsmål om fordeling

- Vi i NTL er opptatt av at alle skal ha ei lønn de kan leve av, og alle skal sikres lønnsvekst over tid. Vi ser at de siste årene har forskjellene mellom de høyest lønte og de lavest lønte i staten økt og det er ikke ei utvikling vi liker. Skal vi komme ulikheten til livs er det viktig at lønnsoppgjørene brukes til å sikre rettferdig fordeling. Det som lå på bordet da det ble brudd i forhandlingene var ikke i nærheten av å endre på det så nå setter vi vår lit til Riksmekleren, sier NTL-leder Kjersti Barsok. Meklingen i statsoppgjøret starter onsdag formiddag.

Publisert: 05.05.2021, sist endret 05.05.2021


Forhandlingene i staten endte i brudd 29. april, både for LO Stat og de andre hovedsammenslutningene. Da sa LO Stat-leder Egil André Aas at det er på høy tid at regjeringen og staten som arbeidsgiver gjør festtalene sine om til handling. Barsok er enig i at utviklingen må snu. Lønnsforskjellene i staten er allerede for store.

- Det er heldigvis mange i det norske samfunnet som er opptatt av å minske ulikhetene og de sosiale forskjellene så jeg opplever at vi har stor støtte for våre krav langt ut over egne rekker.
Les mer om LO Stat sine krav i statsoppgjøret her

Gjennom å fordele pengene på sentralt nivå kan vi få på plass en fordeling som sikrer både de lavest lønte spesielt og samtidig jevne ut ulikhetene i kvinner og menns lønn i staten. Vi må sikre hele laget og det er viktig at vi gjør det på sentralt nivå hvor vi også har streikerett på fordelingen.

Det blir nok ei krevende mekling i år også. Ved forhandlingsbruddet var det enda langt igjen til mål, men vi er optimistiske og håper vi med meklerens hjelp skal komme fram til en akseptabel løsning, sier forbundsleder Kjersti Barsok.

Vi har stor forståelse for at både medlemmer og media gjerne vil vite hva som skjer i meklinga, men mens meklinga pågår er det Riksmekleren som "eier" informasjonen om det som skjer underveis. Det vil derfor være Riksmekleren som er den som uttaler seg offentlig om det som skjer i meklingen.

Fristen for meklingen er midnatt 26. mai. Er ikke partene enige da kan det bli streik fra morgenen 27. mai.