Kjersti-Barsok

Denne regjeringen er virkelig god på å skape og forsterke ulikhet, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

- Regjeringen fortsetter forskjellsbehandlingen av ulike grupper under pandemien. For arbeidstakere ser det ut som krisa er over til juli og september, mens bedriftseierne skal få støtteordninger fram til 1. nov, og da fortsatt uten krav til utbyttebegrensninger. Dette er svært urimelig. Alle kompensasjonsordninger må forlenges så lenge pandemien varer, sier Barsok.

Publisert: 11.05.2021, sist endret 11.05.2021


NTL er som LO svært skuffet over at det ikke kommer midler til flere arbeidsmarkedstiltak. Med 200 000 arbeidsløse og svært mange langtidsledige er det viktig at NAV har nok ressurser til oppfølging av og til gjennomføring av aktivitets- og kompetansehevende tiltak. NTL mener det nå er nødvendig med en kraftig satsing på arbeidsmarkedstiltak. Det tar tid å få i gang gode tiltak, og de må være klare når samfunnet nå åpnes igjen. Derfor må det inn midler nå, det kan ikke vente til høstens statsbudsjett. 

Vi er også bekymret for at det heller ikke er satt penger til nye studieplasser. I en tid med høy ledighet er det behov for flere studieplasser som ville gitt flere mulighet til å få påfyll av kompetanse som kan øke jobbmulighetene senere. 

Vi er enige med LO i at regjeringen igjen viser en total mangel på forståelse for krisen luftfarten faktisk står i. Det er den eneste næringen som ikke har fått ett øre i kontantkompensasjon, det betyr at svært mange ikke vil ha en jobb å gå tilbake til etter krisen. Vi må se framover og ha en bærekraftig luftfart også etter pandemien. Nå ligger norsk luftfart vidåpen for røverselskap som driver et råkjør mot de ansattes lønns- og arbeidsvilkår.

Solbergregjeringa har svekka alle statlige virksomheters budsjetter med ostehøvelkutt gjennom to stortingsperioder. Regjeringen etterlater seg en statlig sektor med mindre kapasitet til å utføre samfunnsoppdraget til beste for alle innbyggere. Det kan ta lang tid å komme tilbake til der vi ville vært uten koronaen, men aktive tiltak og offentlige investeringer vil få oss dit raskere. Det krever en mer aktiv politikk.

-Det er på høy tid med ei ny rødgrønn regjering som har ambisjoner for offentlig sektor og vil styrke velferdsstaten, og som ikke minst følger opp ambisjonene med tilstrekkelig ressurser, sier Barsok