enighet

Enighet i mellomoppgjøret i HUK-området

NTL og Virke kom 14. oktober til enighet i mellomoppgjøret for de siste fire landsoverenskomstene i HUK-området. Oppgjøret ble delt i tre forhandlingsrunder i år, og denne runden setter dermed sluttstrek for HUK-oppgjøret.

Publisert: 18.10.2021, sist endret 18.10.2021


Last ned: Protokoll fra runde 3 av HUK-forhandlingene.

 

Del 3 av forhandlingene omfatter disse overenskomstene

- Landsoverenskomsten for Helse og sosiale tjenester

- Landsoverenskomsten for Barnehager

- Landsoverenskomsten for utdanning

- Landsoverenskomsten for Virksomheter § 27.

 

Resultater
Det ble gitt et generelt kronetillegg med virkning fra 1. mai 2021. Beløpene står i protokollens vedlegg 1.

Garantilønn og ansiennitetsopprykk finnes i protokollens vedlegg II. Også disse tilleggene har virkningsdato 1. mai.

I tillegg er det satt av en prosent av lønnsmassen til lokale forhandlinger. De lokale forhandlingene skal være gjennomført innen 30. november. og har virkningstidspunkt 1. oktober.