streikenshus1f.png

Ingen meklingsløsning i kultursektoren

-Spekters tilbud i meklingen var for dårlig, for usikkert og mangelfullt til at det var noe vi kunne anbefale til våre medlemmer, sier Fredrik Oftebro, nestleder i NTL som deltok i meklingen. Dette gjelder også tilbudet som kom etter avslutta mekling i går, sier Oftebro. 

Publisert: 20.10.2021, sist endret 21.10.2021


Som vedlegg her kan du se LO Stats motsvar til det aller siste tilbudet Spekter. Spekter sendte først tilbudet til media, så til partene. Det kom i går kveld, etter at alle partene hadde forlatt meklingen, og mens Riksmekleren orienterte pressen om meklingsbruddet.

 

LO Stat sendte ut følgende pressemelding etter det ble brudd i meklingen kl 23.00;

Streiken i kultursektoren fortsetter

Streiken for rettferdig pensjon i kultursektoren fortsetter med full styrke. Avstanden mellom partene er fortsatt stor.

Arbeidsgiverne sa før meklingen at de var villige til å gå bort fra sin posisjon og strekke seg langt. Da forventer vi noe langt mer enn en konstruert og lite troverdig løsning.

- Vi har strukket oss langt i meklingen. Tilbudet fra arbeidsgiver er en løsning som ikke finnes. Dermed innfrir ikke tilbudet våre krav, sier Lise Olsen, forhandlingsleder og nestleder i LO Stat.

Vi krever en forutsigbar og kollektiv hybridordning med livsvarige og kjønnsnøytrale ytelser.

- Pensjon er en langsiktig forpliktelse, og må være godt regulert og forankret i lovverket. Vi mener hybridpensjon best ivaretar våre medlemmers rettigheter. sier Dag Agledal, NTLs forhandlingsleder.

Vi har fått med oss at arbeidsgiverne er opptatt av forutsigbarhet, og vi har kommet dem i møte med å endre posisjonen vår.

- Vi har levert et krav skreddersydd til å ivareta de bekymringer og utfordringer arbeidsgiverne har gitt utrykk for. Svaret er både skuffende og overraskende, sier Nora Hagen, Fagforbundets forhandlingsleder.

Vi kan ikke gå ut av en streik med en pensjonsordning vi mener ikke oppfyller våre hovedkrav. 

- Vi velger trygghet og forutsigbarhet når vi skal avgjøre pensjoner til ansatte i kultursektoren. Vi har ikke møtt en eneste ansatt som ønsker å velge risiko framfor trygg, sikker og god pensjon, poengterer Christine Thommassen, nestleder i Creo.

Meklingen er unntatt offentlighet og vi kan ikke dele detaljer fra forhandlingene hos Riksmekleren.

Her streiker 1100 kulturansatte fra 25. oktober:

 • Den Nationale Scene (87) NTL-6/Fagforbundet-71/Creo-10
 • Bergen Filharmoniske Orkester (114) NTL-0/Fagforbundet-0/Creo-114
 • Den Norske Opera & Ballett (181) NTL-43/Fagforbundet-130/Creo-8
 • Det Norske Teatret (124) NTL-21/Fagforbundet-94/Creo-9
 • Nationaltheatret (146) NTL-16/Fagforbundet-115/Creo-15
 • Rogaland Teater (64) NTL-11/Fagforbundet-47/Creo-6
 • Kilden-Kristiansand Symfoniorkester (59) NTL-0/Fagforbundet-0/Creo-59
 • Kilden Teater og Konserthus (93) NTL-35/Fagforbundet-54/Creo-4
 • Trøndelag Teater (56) NTL-0/Fagforbundet-52/Creo-4
 • Oslo Nye Teater (38) NTL-12/Fagforbundet-25/Creo-1
 • Hålogaland Teater (35) NTL-5/Fagforbundet-25/Creo-5
 • Teater Innlandet (16) NTL-7/Fagforbundet-9/Creo-0
 • Carte Blanche (12) NTL-0/Fagforbundet-12/Creo-0
 • Det Vestnorske Teateret (5) NTL-0/Fagforbundet-5/Creo-0
 • Turneteatret i Trøndelag (13) NTL-0/Fagforbundet-13/Creo-0
 • Nordland Teater(13) NTL-0/Fagforbundet-11/Creo-2
 • Teater Ibsen (6) NTL-0/Fagforbundet-6/Creo-0

Kontaktpersoner:

Forhandlingsledelse:

Lise Olsen, LO Stat: 900 66 207

Christine Thomassen, Creo: 951 81 686

Nora Hagen, Fagforbundet: 990 14 114

Dag Agledal, NTL: 922 48 452

 

Kommunikasjonsrådgivere:

Linda Karoline Ringstad, Creo: 476 52 221

Geirmund Jor, Fagforbundet: 416 48 263

Tove Lise Granli, NTL: 918 59 230

Kristian Brustad, LO Stat: 466 61 639