oslo2f.png

- En fantastisk jobb fra de streikende!

- Vi er fornøyd med at det felles målet vi avtalte i 2016 nå er innfridd og ved det innføres en livslang og kjønnsnøtral pensjonsordning fra 1. april 2022. Det har vært gjort en fantastisk jobb fra de streikende gjennom den over 7 uker lange streiken, sier NTLs 1. nestleder Fredrik Oftebro etter at partene kom til enighet om en løsning på kulturstreiken i natt.

Publisert: 25.10.2021, sist endret 25.10.2021


- Vi er glade for at arbeidsgiver endret sine posisjoner og gjorde det mulig å få på plass et godt resultat og få en avslutting på streiken. Nå som resultatet er på plass håper vi at arbeidsgiverne gjør det de kan for å sikre et godt og tillitsfullt samarbeid framover, sier Oftebro.

Det skal gjøres en rekke tekniske avklaringer mellom partene før ordningen innføres 1. april. Til det arbeidet vil partene få bistand av fagkompetanse oppnevnt fra riksmekler. Vi er trygge på at ordningen som er avtalt vil ivareta våre medlemmer på en best mulig måte. Det endelige resultatet skal inn i tariffavtalen i tariffoppgjøret og medlemmene vil da kunne godta eller forkaste ordningen i uravstemning.

Oftebro er svært fornøyd med samarbeidet med de andre forbundene under streiken. - Det har vært et fantastisk samhold mellom de tillitsvalgte i de tre fagforeningen Creo, fagforbundet og NTL. Dette har vært en viktig forutsetning for at denne streiken skulle føre fram. Dette samarbeidet tar vi med oss videre i arbeidet med å få ordningen endelig etablert i hovedoppgjøret 2022.