NTL Skoler og institusjoner Andebu

NTL Skoler og institusjoner Andebu organiserer i Signo, som gir tegnspråklige tilbud til døve, hørselshemmede og døvblinde på vegne av det offentlige.

Publisert: 04.07.2022, sist endret 04.07.2022


NTL Andebu ble egen NTL-avdeling 1. april 1986. Da begynte vi å kreve tariffavtale med den gang Stiftelsen Hjemmet for Døve, som siden er blitt Stiftelsen Signo.

Vi har i dag 142 aktive medlemmer og de er fordelt på 3 forskjellige virksomheter. Vi organiserer alle ansatte, det er ingen som ikke kan melde seg inn. Det er plasstillitsvalgt på hvert arbeidssted.

 

NTL Andebu sitt styre

Leder: Ragnar Myhren, tlf:  91608417

Nestleder: Majken Bø

Sekretær: Linda Øverås

Kasserer: Annicken Lauritzen

Styremedlemmer:

- Marianne Carlsen

- Arne Christian Johansen

- Heidi Trolldalen

Varamedlem: Atle Bø