NTL Skoler og institusjoner Andebu

NTL Skoler og institusjoner Andebu organiserer i Signo, som gir tegnspråklige tilbud til døve, hørselshemmede og døvblinde på vegne av det offentlige.

Publisert: 04.07.2022, sist endret 21.09.2023


NTL Andebu ble egen NTL-avdeling 1. april 1986. Da begynte vi å kreve tariffavtale med den gang Stiftelsen Hjemmet for Døve, som siden er blitt Stiftelsen Signo.

Vi har i dag i underkant av 200 aktive medlemmer og de er fordelt på 3 forskjellige virksomheter. Vi organiserer alle ansatte, det er ingen som ikke kan melde seg inn. Det er plasstillitsvalgt på hvert arbeidssted.

 

NTL Andebu sitt styre

Leder: Majken Bø, telefonnummer: 938 20 656
Nestleder: Arne Christian Johansen 
Kasserer: Annicken Lauritzen 
Sekretær: Lars Hansen 
Styremedlem: Heidi Trolldalen
Styremedlem: Marianne Carlsen
Styremedlem: Oddbjørn Nilsson       
Varamedlem: Jan Hvidsten