Flyplass

NTL støtter de streikende SAS-pilotene

NTL støtter SAS-pilotene i deres kamp for trygge jobber, for den norske modellen og for et anstendig arbeidsliv. – Det er uhørt at SAS tar inn piloter fra bemanningsselskaper istedenfor å gi sine egne oppsagte piloter jobben tilbake, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

Publisert: 05.07.2022, sist endret 05.07.2022


Mandag kveld endte meklingen med at SAS-pilotene gikk ut i streik etter flere utsettelser av meklingsfristen.  - Det er synd både for de ansatte i SAS og for passasjerene at det ikke har vært mulig å komme til en løsning. Kampen pilotene står i handler ikke bare om deres vilkår, men om den skandinaviske arbeidslivsmodellen og prinsipielle rettigheter som gjelder for alle. De har vår fulle støtte, sier Barsok.

Under pandemien permitterte SAS ca. 40 % av pilotene og inngikk avtaler om at de hadde rett til å få jobben tilbake. Når trafikken nå tar seg opp igjen og det er behov for flere piloter har SAS valgt å ta inn piloter fra bemanningsbyråer heller enn å følge avtalen og ansette sine egne piloter. - Det er meget kritikkverdig og vi ønsker pilotene lykke til med konflikten, sier Barsok.

Da pandemien rammet, mistet rundt 560 piloter jobben. Samtidig ble datterselskapene SAS Link og SAS Connect opprettet. Disse skal overta fly og fylles med nye piloter. Pilotforeningen ønsker en forsikring om at deres medlemmer får de nye arbeidsplassene.

SAS-pilotene vil:

- hjelpe SAS gjennom krisen ved å tilby besparelser på en av de allerede billigste tariffavtalene for piloter i Europa

- at SAS følger inngåtte avtaler og ansetter de 450 pilotene som fortsatt ikke har fått jobben tilbake

- ha garanti for at de får beholde jobbene sine og at de ikke flyttes til underselskaper og bemanningsbyråer i nye kreative selskapsstrukturer

- at SAS slutter å rasere den skandinaviske arbeidslivsmodellen, med fare for stor smitteeffekt til andre bransjer i Skandinavia.