forhandlinger2

Lønnsoppgjøret 2023

Publisert: 21.02.2023, sist endret 16.11.2023


Generelt om oppgjøret 2023

Tariffoppgjøret 2023 er et mellomoppgjør og foregår i en situasjon preget av internasjonal økonomisk uro, ikke minst på grunn av krigen i Ukraina. Høy prisvekst og dyr strøm har gjort den økonomiske situasjonen krevende for mange.  Dette må ligge til grunn i tariffoppgjøret.

Samtidig ser vi at i flere av de områdene hvor NTL har medlemmer så øker lønnsforskjellene, og andelen lavtlønte vokser. Det har vi også med oss inn i årets tariffoppgjør i alle områder. Prosentvise tillegg og store lederlønnstillegg har medført at de høyest lønte har fått mer ut i kroner enn de midlere og lavest lønte. Derfor har vårt landsstyre slått fast at for å hindre større ulikhet må oppgjøret gis som sentrale generelle kronetillegg.

Det er gjennom generelle kronetillegg vi kan minske lønnsforskjellen mellom de høyest og lavest lønte, og mellom kvinner og menn. De siste tariffoppgjørene har ikke sikret arbeidstakernes kjøpekraft. Landsstyret har derfor vært tydlige på at rammen i årets oppgjør må sikre reallønnsvekst.

Du kan lese mer om våre prioriteringer i NTLs tariffpolitiske uttalelse 2023.

Les mer om lønnsoppgjørsystemet og hvorfor vi har mellomoppgjør på fokusområdesiden om lønnsoppgjør.

 

Resultater fra oppgjørene

 

Staten

Forhandlingene ble gjennomført 27. - 28. april og partene kom til enighet. Generelt tillegg til alle på kr. 31 000, samt avsetning på 0,85 % til lokale forhandlinger. Frist for gjennomføring av lokale forhandlinger er 31. oktober.

Detaljer fra resultatet i statsoppgjøret

Protokoll LO Stat, YS Stat og KMD 2023.

 

LO-NHO

I år er det mellomoppgjør og et samordnet oppgjør. Samordnet oppgjør betyr at LO forhandler med arbeidsgiverorganisasjonen NHO. 

Etter at dette oppgjøret gikk til brudd ble de NTL-medlemmene som er omfattet av overenskomsten mellom NHO/Abelia og LO/NTL - Forskning og undervisning omfattet av streik.

Forhandlingene mellom LO og NHO ble gjennomført 27. - 30. mars. Partene ble ikke enige, og det ble mekling 14. - 15. april. Partene kom ikke til enighet og det var streik fra og med 17.4.23 kl. 06.00.

Streiken ble avsluttet 21. april kl. 06.00 da partene den 20.april kl. 17 meldte om enighet mellom LO og NHO.

LOs representantskap godkjennte resultatet på møte 25. april.

NTL arrangerer tariffkonferanse 24. mai og det gjennomføres deretter lokale bedriftsvise forhandlinger innen 15. september.

Les mer om NHO/Abelia HER.

 

Virke

Det ble gjennomført forhandlinger mellom LO og Virke 8. mai knyttet til blant annet landsoverenskomst for studentsamskipnader (LOS). NTL deltok med en person.

Protokoll LO-Virke 2023

Det ble gjennomført forhandlinger mellom LO og Virke knyttet til HUK-området 19. juni (7 avtaler innenfor Helse, undervisning og kultur). NTL deltok med 3 personer.

Protokoll LO-Virke HUK 2023

Les mer om Virke HER

 

Spekter

A-dels forhandlinger ble gjennomført den 24. april 2023.

Tariffkonferanse 25. april 2023 kl. 12.00 - 15.00 på Teams.

B-dels forhandlinger på den enkelte virksomhet (lønnstillegg ut over garantien i A-delen) gjennomføres fra og med 26. april 2023 innen avtalte frister.

Tillitsvalgte kan følge resultatene fra B-dels forhandlingene på NTLs medlemsnett under For tillitsvalgte --> Spekter-oppgjøret.

A-dels protokollen LO Stat - Spekter 

Les mer om Spekter HER.

 

Du kan også finne NTLs tariffpolitiske uttalelse for 2023 her: