forhandlinger2

Lønnsoppgjøret 2023

Tariffoppgjøret 2023 er et mellomoppgjør og da forhandler vi kun om lønn.

Publisert: 21.02.2023, sist endret 27.04.2023


Tariffoppgjøret 2023 er et mellomoppgjør og foregår i en situasjon preget av internasjonal økonomisk uro, ikke minst på grunn av krigen i Ukraina. Høy prisvekst og dyr strøm har gjort den økonomiske situasjonen krevende for mange.  Dette må ligge til grunn i tariffoppgjøret.

Samtidig ser vi at i flere av de områdene hvor NTL har medlemmer så øker lønnsforskjellene, og andelen lavtlønte vokser. Det har vi også med oss inn i årets tariffoppgjør i alle områder. Prosentvise tillegg og store lederlønnstillegg har medført at de høyest lønte har fått mer ut i kroner enn de midlere og lavest lønte. Derfor har vårt landsstyre slått fast at for å hindre større ulikhet må oppgjøret gis som sentrale generelle kronetillegg.

Det er gjennom generelle kronetillegg vi kan minske lønnsforskjellen mellom de høyest og lavest lønte, og mellom kvinner og menn. De siste tariffoppgjørene har ikke sikret arbeidstakernes kjøpekraft. Landsstyret har derfor vært tydlige på at rammen i årets oppgjør må sikre reallønnsvekst.

Du kan lese mer om våre prioriteringer i NTLs tariffpolitiske uttalelse for 2023 som du finner HER.

 

Streik i frontfagsoppgjøret

Det ble brudd i meklingen mellom LO og NHO 16. april, og fra 17. april ble derfor 22 947 medlemmer i LO sine forbund tatt ut i streik. Dette inkluderte NTL-medlemmer innenfor en rekke forskningsinstitutter. 

Streiken ble avsluttet ved enighet 21. april 2023.

 

Les mer om lønnsoppgjørsystemet og hvorfor vi har mellomoppgjør på fokusområdesiden om lønnsoppgjør.

 


 

LO-NHO

I år er det mellomoppgjør og et samordnet oppgjør. Samordnet oppgjør betyr at LO forhandler med arbeidsgiverorganisasjonen NHO. 

Etter at dette oppgjøret gikk til brudd ble de NTL-medlemmene som er omfattet av overenskomsten mellom NHO/Abelia og LO/NTL - Forskning og undervisning omfattet av streik.

Forhandlingene mellom LO og NHO ble gjennomført 27. - 30. mars. Partene ble ikke enige, og det ble mekling 14. - 15. april. Partene kom ikke til enighet og det var streik fra og med 17.4.23 kl. 06.00.

Streiken ble avsluttet 21. april kl. 06.00 da partene den 20.april kl. 17 meldte om enighet mellom LO og NHO.

LOs representantskap godkjennte resultatet på møte 25. april.

NTL arrangerer tariffkonferanse 24. mai og det gjennomføres deretter lokale bedriftsvise forhandlinger innen 15. september.

 

Staten

Forhandlingsfrist: 1.mai.

Streiken i oppgjøret mellom LO og NHO kan påvirke løpet for forhandlinger i statsoppgjøret, men det er foreløpig uavklart hvordan det påvirker frister og planlagte forhandlinger.

 

Virke

Det skal gjennomføres forhandlinger mellom LO og Virke 8.-9. mai. Landsoverenskomst for studentsamskipnader (LOS) er en del av disse forhandlingene og NTL deltar med en person.

HUK-området: 19.-20. juni.

HUK-området omfatter blant annet folkehøgskoler, frivillige organisasjoner og museer.

 

Spekter

A-dels forhandlinger ble gjennomført den 24. april 2023.

Tariffkonferanse 25. april 2023 kl. 12.00 - 15.00 på Teams.

B-dels forhandlinger på den enkelte virksomhet (lønnstillegg ut over garantien i A-delen) gjennomføres fra og med 26. april 2023 innen avtalte frister.

Tillitsvalgte kan følge resultatene fra B-dels forhandlingene på NTLs medlemsnett under For tillitsvalgte --> Spekter-oppgjøret.

 

 

Du kan også finne NTLs tariffpolitiske uttalelse for 2023 her: