forhandlinger2

Slik vil en streik i staten ramme Norge

I forrige uke varslet LO Stat at over 4200 LO-medlemmer i staten vil tas ut i streik dersom meklingen i hovedoppgjøret ikke fører fram. I det første uttaket vil nærmere 1100 statsansatte i Oslo tas ut.

Publisert: 16.05.2024, sist endret 16.05.2024


I dag leverte LO Stat navnelistene over ansatte som vil tas ut i første runde av en eventuell streik i staten. Dette gjelder 1097 ansatte i Oslo, blant annet Universitetet i Oslo og OsloMet. 1067 av de som tas ut er medlemmer i Norsk Tjenestemannslag (NTL), som er det største LO-forbundet i staten.

En eventuell streik begynner midt i eksamensperioden, og både undervisning, eksamen og sensur vil bli påvirket.

På de fagområdene som er omfattet av det første streikeuttaket, vil vitenskapelige ansatte, ingeniører, renholdere og administrasjon bli tatt ut i streik. Alle oppgavene deres er avgjørende for at undervisning og forskning skal kunne gjennomføres.

Klare til å ta kampen

NTL forventer at staten tar ansvar for at alle sine ansatte skal ha et rettferdig lønnssystem.

– Hvis staten prøver å tvinge på oss en avtale som svekker muligheten for generelle lønnstillegg til alle i staten, er medlemmene våre klare til å ta kampen. Vi trenger å ivareta alle med lang utdanning, ikke bare noen få, sier Natalia Zubillaga, leder for NTL UiO.

Også ansatte i departementer og direktorater står klare til å legge ned arbeidet hvis ikke staten er villige til å sikre de fremtidige lønnsvilkårene deres. Staten har allerede et lønnssystem med langt større muligheter for differensiering enn mange andre sektorer, og mulighet til å gi lønnsøkning til de som er vanskelige å beholde i et arbeidsmarked med mye konkurranse.

– Vi står fast på kravet om at alle statsansatte må være sikra lønnsvekst også i framtiden. Det trenger vi alle, selv om vi har grei lønn og høy utdanning, sier Malin Tvedt Hogstad, leder for NTL i Direktoratet for statlig økonomistyring (DFØ).

Meklingen har frist ved midnatt 23. mai. Hvis meklingen ikke fører fram, vil en eventuell streik begynne 24. mai klokka 06.00.