Streik

Mulig streik i staten - hva gjør jeg hvis jeg er tatt ut i streik?

En eventuell streik i staten kan starte tidligst fredag 24. mai fra arbeidsdagens begynnelse. Hvis du er tatt ut i streik møter du opp på utenfor arbeidsplassen og tar kontakt med din tillitsvalgte. Er du ikke tatt ut i streik skal du møte på arbeid som normalt. I denne nyhetssaken finner du mer informasjon om den praktiske gjennomføringen av en eventuell streik i staten.

Publisert: 24.05.2012, sist endret 24.05.2019


Last ned: LO Stats streikehefte for staten

- Hvordan vet jeg om jeg er tatt ut i streik?
De som er tatt ut i streik har får beskjed om dette fra de tillitsvalgte eller fra forbundskontoret i god tid. Dersom du er i tvil om du er tatt ut i streik, ta kontakt med den NTL-tillitsvalgte ved ditt arbeidssted.

Selv om NTL går ut i streik betyr ikke det nødvendigvis at alle skal legge ned arbeidet. Dersom du ikke har fått beskjed om at du er tatt ut i streik skal du møte på arbeid som normalt. 

- Hva gjør jeg hvis jeg er tatt ut i streik?
Når du er tatt ut i streik, er det LO stat som betaler lønnskompensasjon, og du forventes å delta på aktiviteter som arrangeres i forbindelse med streiken. Møt opp på streikevakter, informasjonsmøter og evt annen aktivitet som streikekomiteen eller LO stat inviterer til. En streik er en kampsituasjon hvor alle må stille seg til disposisjon slik at streiken blir mest mulig effektiv og vi kan oppnå det vi streiker for.

- Hva gjør jeg hvis NTL-organiserte kollegaer er tatt ut i streik, men ikke jeg?
Du forholde deg lojalt til det arbeidet du utfører i det daglige, men ikke overta oppgaver fra en som er i streik. Arbeidsgiveren har heller ingen rett til å pålegge deg dette. Er du i tvil om du kan utføre en arbeidsoppgave bør du ta kontakt med din tillitsvalgte.

- Hva gjør jeg hvis kollegaer i andre forbund streiker, men ikke NTL?
Det er viktig å ikke gjøre noe som kan oppfattes som streikebryteri eller som kan motarbeide en annen organisasjon sin streik. Ta kontakt med din tillitsvalgte hvis du er i tvil om noe kan oppfattes som illojalt.

- Hva er streikebryteri?
Streikebryteri er å utføre arbeidet til en som er tatt ut i streik. Det kan skje ved at en som ikke er tatt ut i streik overtar oppgavene til en som er i streik eller ved at en som er tatt ut i streik allikevel møter på jobb og utfører arbeid som omfattes av streiken.

- Kan jeg avvikle ferie?
Dersom ferien er fastsatt og avtalt med arbeidsgiver før plassene blir sagt opp, kan arbeidstaker avvikle ferien som planlagt og få utbetalt feriegodtgjørelse. Det samme gjelder de som er på ferie når arbeidsstansen begynner.

- Hva hvis jeg har skal på kurs? 
Arbeidstaker som har permisjon med lønn for å delta på langvarige kurs, skal ikke omfattes av streiken. Hvis kurset slutter mens streiken pågår, skal de som omfattes av plassoppsigelsene gå ut i streik. Ved kurs i arbeidsgivers regi, skal arbeidsgiver betale hjemreisen på vanlig måte.

- Hvordan får jeg lønn utbetalt?
Du får lønn til og med siste arbeidsdag før du går i streik. Dersom du går i streik på et tidspunkt som gjør at lønningskontoret ikke rekker å trekke deg for streikedagene vil dette bli justert etter streiken er avviklet. Under streiken mottar du ingen lønn, men et streikebidrag fra NTL.

- Hvor stort er streikebidraget?
Ved en punktstreik, dvs når kun enkelte medlemmer tas ut, vil streikebidraget justeres slik at de som tas ut i streik ikke taper økonomisk sammenlignet med kollegaer som ikke tas ut. Streik i staten vil alltid være punktstreik fordi tariffområdet er så stort.

- Blir det uravstemning?
Ved mellomoppgjøret 2019 blir det ikke uravstemning om et eventuelt meklingsresultat.