Fylkesutvalg

NTL har i tillegg til landsforeninger, foreninger og avdelinger også fylkesutvalg i endel av landets fylker og regioner: Oslo, Hordaland (Vestland), Trøndelag, Rogaland og Telemark.

Fylkesutvalgene er et fellesorgan for forbundets medlemmer i ett eller flere fylker. De skal være et bindeledd mellom de lokale avdelinger/foreninger for å styrke NTLs faglige, organisatoriske og politiske arbeid, og være et hjelpeorgan for forbundet. Fylkesutvalgene får bevilget støtte til drift og kurs.

Fylkesutvalgenes ledere og kontaktinfo:

Oslo: Synneva Aga, e-post: synneva.aga@nav.no, nettside: www.ntl.no/oslo

Hordaland (Vestland): Arne Jakob Vik Olsen, e-post: arne.jakob.vik.olsen@nav.no

Trøndelag: Stig Garberg-Johnsen, e-post: stig.garberg-johnsen@nav.no

Telemark: Mona M Farsjø, e-post: mofar@mattilsynet.no

Rogaland: Terje Olsen, e-post: terje.olsen@mattilsynet.no

 

 

 

Fylkesutvalgene skal:

- arbeide for de formål som er nedfelt i NTLs prinsipp- og handlingsprogram

- tilrettelegge og drive informasjons- og vervearbeid

- gi opplæring for organisasjonstillitsvalgte og arbeidstillitsvalgte

- lokalt markedsføre forbundets politikk og ev. avgi uttalelser på forbundets vegne

- ved behov koordinere valg av represetntanter til LO-avdelinger

- koordinere NTLs kontakt med de lokale enhetene i LO, LO Stats, SpareBank1, AOF i Norge og Norsk Folkehjelp

- /kan representere NTL der formelle organisasjonsledd ikke er representert (for eksempel LOs fylkeskonferanser)

- for øvrig utføre arbeidsoppgaver pålagt av forbundet