kurs15-kvad.jpg

Omstillingskonferanser i september

NTL arrangerer fire regional konferanser med opplæring i grunnleggende rettigheter og arbeidsmetodikk for håndtering av omstillingsprosesser.

kjersti-barsok.jpg

Ny lov om statens ansatte gir svakere vern

NTL mener loven som skal erstatte tjenestemannsloven vil gi flere midlertidige tilsettinger og svakere stillingsvern. Lovforslaget går enda lenger enn Tjenestemannslovsutvalgets forslag og styrker arbeidsgiverinteressene ytterligere. NTL er svært kritiske i sitt høringssvar til den nye loven.  

john-leirvaag-regjeringskvartalet-kvad.jpg

Kutt i Lånekassen vil gi dårligere tilbud

Stenging av Lånekassens kontorer i Tromsø, Ørsta og Bergen vil gå utover studenter og kunder som har særlige utfordringer, sier NTL-leder John Leirvaag. Lånekassens direktør foreslår å legge ned kontorer i Tromsø og Ørsta, i tillegg til å innføre ansettelsesstopp ved kontoret i Bergen og redusere antallet saksbehandlere i Oslo. Forslaget fremmes med begrunnelse i Lånekassens digitale strategi, som ifølge ledelsens beregninger vil medføre et redusert behov for saksbehandlere.

mietinen-ordna-forhold-1024.jpg

Ny app viser bedrifter med ordna forhold

Handel og Kontor har laget en app som viser hvilke virksomheter rundt deg som har tariffavtale med forbundet. - Forbrukerne er bevisste, mange vil handle i butikker med ordnede forhold. Det er denne appen et svar på. Nå får forbrukerne en oppdatert oversikt over alle butikker i Norge med ordna forhold, sier HKs nestleder Bjørn Mietinen.

Husk søknadsfristen.

kurs.bmp

NTL-skolen trinn I (Organisasjonskunnskap) og Personkonflikter og trakassering har søknadsfrist 2. september. Kursene er gratis for NTL-medlemmer. Dvs. at reise-, oppholds- og kursutgifter blir dekket av NTL.

NTLs kurskalender

 

Les mer (30.08.2016)

Pause i forhandlingene i ideell sektor i Virke

virke.jpg

Det er pause i forhandlingene i ideell sektor i Virke. Forhandingene skulle vært fullført innen torsdag 25. august, men etter tre dager med relativt krevende forhandlinger valgte partene å ta en pause i forhandlingene. Ideell sektor i Virke omfatter helse, undervisning, kultur og frivillighet. 37 forbund er part i en eller flere av de syv landsoverenskomstene på området.

Les mer (26.08.2016)

Griper Stortinget muligheten?

Paragraf.jpg

I staten er hver tiende medarbeider midlertidig ansatt. Om lag hver femte forsker i universitets- og høyskolesektoren er midlertidig ansatt. Det er over dobbelt så mange som gjennomsnittet i resten av arbeidslivet, som er på åtte prosent. Det er tverrpolitisk enighet om at dette er et problem. NTL, Forskerforbundet, Tekna og Parat oppfordrer stortingspolitikerne til å bruke mulighet som lovbehandling i Stortinget gir.

Les mer (26.08.2016)

Norden på topp i fagforeningsmedlemskap

Folkehav_kvadrat.jpg

Ifølge tall fra OECD har lønnstakere i de nordiske landene lenge ligget på topp når det gjelder organisering i fagforeninger. Men andelen som organiserer seg, har gått ned over tid, skriver SSB på sine nettsider.

Les mer (04.08.2016)

Avinor-ansatte sa ja

fly.jpg

Resultatet av uravstemningen for NTLs medlemmer i Avinor og Avinor Flysikring viser et klart flertall for meklingsresultatet. Det betyr at lønnsoppgjøret er godkjent. 

Les mer (04.07.2016)

En desentralisert forvaltning - nærhet til tjenestene

John-Leirvaag-int.jpg

- Sentraliseringen av statlige arbeidsplasser gjør at tjenester flyttes lenger bort fra folk. Dette kan føre til at folk ikke får like muligheter og likeverdige tjenester. Færre statlige arbeidsplasser rundt om i landet gir et dårligere arbeidsmarked lokalt, og kan endre bosettingsmønstre, sier NTL-leder John Leirvaag i forbindelse med en ny NTL uttalelse.

Les mer (01.07.2016)

Riksrevisjonen med hard kritikk av arbeidet mot arbeidslivskriminalitet

Nettverkmot svartøk_210616_nett.jpg

NTLs nettverk mot svart økonomi hadde møte samtidig som Riksrevisjonen la frem rapporter om satsingen mot arbeidslivskriminalitet og etterlevelse av reglene om offentlige anskaffelser.

Les mer (21.06.2016)

Søk i nyheter

Les flere nyheter i nyhetsarkivet

Kommende aktiviteter