Kjersti Barsok. Foto: Eivind Volder Rutle

Usosialt budsjett

-Det er direkte frekt av Siv Jensen å snakke om at regjeringen trygger hverdagen for folk flest. Regjeringen vil fortsette med å gi mer til de rikeste og svekke velferdsstaten, sier Kjersti Barsok, 1 nestleder i NTL.

Anders Hellestveit

- Tenk distriktspolitikk ved nyetablering, ikke ved utflytting!

- Det er blitt etablert flere tusen statlige arbeidsplasser i Oslo under dagens regjering. Hvorfor kan vi ikke fokusere på distriktspolitikk i ved slike nyetableringer istedenfor å bryte ned eksisterende fagmiljøer ved en utflytting? Hvis vi hadde funnet ut idag at vi skulle ha en ny skogforvaltning så hadde det vært en god ide å bygge den opp i Steinkjer eller en annen plass utenfor Oslo. Det vi kritiserer er ikke at vi skal bygge opp noe utenfor Oslo, vi kritiserer utflyttingen, sa nestleder i NTL Landbruksdirektoratet Anders Hellestveit om den vedtatte utflyttingen av 30 stillinger til Steinkjer på NRKs Dagsnytt Atten onsdag.

Are Strand

Ostehøvelkutt rammer den sivile beredskapen

Ostehøvelkuttene regjeringen har pålagt en rekke statlige virksomheter i statsbudsjettene de siste årene rammer blant annet den sivile beredskapen. Mindre enn et år etter nødnett-skandalen varsler DSB at de må stoppe en rekke utviklingsprosjekter som følge av finansieringskuttene. - For oss betyr ostehøvelkuttene sakte nedbygging - en villet nedbygging fra regjeringens side, sier leder i NTL DSB Are Strand.

kurskalender-banner.jpg

Det beste i livet er gratis!

Spennende kurs i organisasjonskunnskap, forhandlingsteknikk og mange andre spennende temaer venter på deg i NTLs kurskalender

Bli med på årets TV-aksjon

Bli med på årets TV-aksjon

I år går pengene som samles inn under TV-aksjonen til Unicef. NTL har bevilget 60 000,- til årets TV-aksjon. NTL  oppfordrer organisasjonsledd til å bidra og alle til å delta som bøssebærere eller på andre måter i forbindelse med innsamlingen. På blimed.no finner du alt du trenger å vite for å engasjere deg i TV-aksjonen. 

Demonstrasjon

Demonstrasjon mot kutt i folkehøgskolefinansieringen

I sitt forslag til statsbudsjett foreslår regjeringen å kutte 25 millioner i støtten til folkehøgskolene. - Vi har en regjering som ikke vil innse at folkehøgskolene er et viktig utdanningstilbud, sier NTLs 2. nestleder Fredrik Oftebro. Tirsdag 17. oktober er det markering foran Stortinget kl. 15.00 i protest mot kuttforslaget. Møt opp!

oslokongressenter.jpg

NTLs forskningspolitiske konferanse

Den akademiske friheten er under press fra finansieringssystemets krav til tellekanter, Storting og regjerings instrumentelle syn på forskning, næringslivets krav til innhold og hemmelighold knyttet til eksterne midler og studenters krav til relevans. Hvordan står det egentlig til med den frie forskningen? NTL tar debatten den 7. november med folk fra sektoren og representantene fra Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Aktuelle tema er finansiering, styring og arbeidsvilkår, midlertidighet og den frie forskningen.

Søk i nyheter

Les flere nyheter i nyhetsarkivet

Kommende aktiviteter

Kjersti Barsok

Driftskutt svekker forvaltningen

- Regjeringen fortsetter årelatingen av statsforvaltningen med nytt ostehøvelkutt i alle statlige virksomheter. Det er ikke bærekraftig å kutte administrasjonen av våre offentlige fellesskapsløsninger på denne måten sier Kjersti Barsok NTLs 1. nestleder. Tjenestene blir dårligere og det blir vanskeligere for virksomhetene å utvikle tjenestene.

 

Egil André Aas

Ostehøvelkutt er ikke styring

Med ostehøvelkutt overlater regjeringen mye av ansvaret for framtidens samfunn til direktørenes årlige budsjettprioriteringer. Det er ingen god måte å styre et land på, sier leder i LO Stat Egil André Aas.

Tjenestemannsloven

NTLs konferanse om den nye statsansatteloven

Den nye loven om statens ansatte erstattet tjenestemannsloven 1. juli 2017. På NTLs konferanse om innholdet i den nye loven setter vi blant annet fokus på hvilke konsekvenser loven får for midlertidig tilsetting, personalreglement og representasjon i ansettelsesråd. Konferansen finner sted på Scandic St. Olavs plass i Oslo 18. oktober 2017.