Kjersti Barsok

Historisk dom gir renholderne i Forsvaret medhold

Renholderne som gikk fra Forsvaret til ISS får beholde særalderspensjonen og oppsigelsesfristen sin, men får ikke med seg AFP-opptjeninga. Det bestemte Borgarting lagmannsrett idag. - Dommen viser at arbeidsgiversiden har lagt seg på en for snever forståelse av hvilket vern loven gir arbeidstakere ved privatisering og konkurranseutsettelse, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

NTL-medlemmer1

Bli med i NTL!

Melder du deg inn i NTL blir du med og jobber for et bedre arbeidsliv og et mer rettferdig samfunn. Sammen med gode kollegaer kan du sørge for at deres interesser som ansatte blir tatt hensyn til. NTL er et fellesskap der alle bidrar til å skape den tryggheten det er godt å ha når man opplever problemer i arbeidsforholdet.

Ferie

Trenger du reiseforsikringsbevis?

Skal du ut og reise? Hvis du har kollektiv reiseforsikring gjennom NTL kan du bestille reiseforsikringsbevis fra LOfavør eller laste det ned i LOfavør-appen.

streikevakter-b.jpg

Følg årets tariffoppgjør

Tariffoppgjøret 2019 er i havn i de fleste tariffområdene. På tariffsidene kan du følge med på status i de ulike tariffoppgjørene.

bankgarden.jpg

NTL på Arendalsuka 2019

NTL og de andre forbundene i LO er tilstede med arrangementer i Bankgården under Arendalsuka. I år har vi tre arrangementer i løpet av onsdag 14. og torsdag 15. august; ett debattmøte om ledelse og medbestemmelse i Staten, ett digitaliseringsseminar om lagring av offentlige data i samarbeid med Fagforbundet, og en klimavalgdebatt med Broen til framtiden. 

Svømming

Hjelmeng-utvalget – en misforstått analyse av offentlig sektor

- Hjelmeng-utvalget peker på fordelene ved offentlig organisering og kaller dem konkurransevridende, men overser de forpliktelsene det offentlige har, og rollen deres i samfunnet. Konsekvensen er å prise offentlige tjenester skyhøyt med EØS-avtalen som brekkstang, sa forbundssekretær Ingerid Marie Utvik da hun innledet om Hjelmeng-utvalgets rapport for NTLs landsstyre fredag.

renholdernelandstyret.jpg

Gratulerer med renholdernes dag!

I dag markerer NTLs landsstyre og fagorganiserte over hele verden den internasjonale kampdagen for renholdere.  Renholderne gjør et arbeid som ofte er usynlig, – men det blir fort synlig dersom arbeidet ikke gjøres, eller ikke gjøres godt. Årets tema handler om arbeidstid og at renholdere vil bli sett. Usynliggjøringen av renholdernes arbeid påvirker ikke bare arbeidstiden men også folks holdninger til renholderyrket.

Les flere nyheter i nyhetsarkivet

Kommende aktiviteter

ellenogkjerstifb.png

Resultatet i statsoppgjøret

Oppgjøret i staten kom i havn på formiddagen 24. mai. - Med meklerens hjelp har vi sikret et sentralt generelt tillegg med likelønnsprofil og en forutsigbar avtalefestet pensjon (AFP) for alle, sier Kjersti Barsok, leder i NTL.

prideparadefb.jpg

Bli med på Pride!

Juni er Pride-måneden og lørdag 22. juni er det Prideparade i Oslo. LO oppfordrer alle LO-medlemmer, fagforeninger og tillitsvalgte til å bli med! LO i Oslo trenger også frivillige til å stå vakt og på stand.

Kjersti Barsok

NTL støtter streik for pensjon

NTL støtter våre streikende kamerater i LO Stat ved Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital, Helse Bergen og Sørlandet sykehus i deres krav om at også deltidsansatte med mindre enn 20 prosent stilling skal tjene opp pensjon.