john-leirvaag.jpg

Partene enige om forslag til ny offentlig tjenestepensjon

-Vi er glad for at vi nå har kommet fram til et resultat i forhandlingene om offentlig tjenestepensjon som er godt nok til at vi anbefaler våre medlemmer å stemme for forhandlingsresultatet, sier forbundsleder John Leirvaag.

Landsmøte 2018

NTLs landsmøte 2018

Innkallingen til NTLs landsmøte 5.-9. november 2018 ble sendt ut 26. januar, og på de foreløpige landsmøtenettsidene finner du dokumentene som landsmøteforslagene skal ta utgangspunkt i. Last ned dokumentene og forbered deg til debatten om hva ditt organisasjonsledd skal mene om NTLs organisasjonsarbeid og hva som skal stå i prinsipp- og handlingsprogrammet for neste periode!

Konferanse

NTL-konferansen starter i dag!

Tillit, organisering og likestilling er tema for NTL-konferansen på Sørmarka 14. - 16. Mars. I dag skal professor Bo Rothstein fra Universitetet i Gøteborg snakke om tillit som samfunnsmodell, Jan Erik Støstad, generalsekretær i SAMAK vil ta opp betydningen av organisasjonsgrad og likeverdige parter i arbeidslivet og til slutt vil Karin Andersen (SV), leder av Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget forvaltningspolitisk visjon på venstresida? I morgen blir det blant annet spennende paneldebatt om partsamarbeid i statlig sektor.

Bli medlem

Bli med i NTL!

Melder du deg inn i NTL blir du med og jobber for et bedre arbeidsliv og et mer rettferdig samfunn. Sammen med gode kollegaer kan du sørge for at deres interesser som ansatte blir tatt hensyn til. NTL er et fellesskap der alle bidrar til å skape den tryggheten det er godt å ha når man opplever problemer i arbeidsforholdet.

oslokongressenter.jpg

Konferanser om det nye forslaget til offentlig tjenestepensjon.

LO, LO Stat og LO Kommune inviterer til regionale konferanser om forslaget til avtale om ny offentlig tjenestepensjon mellom 5. og 20. april. NTL oppfordrer tillitsvalgte til å delta på en regional konferanse i sitt nærområde.

Kjersti Barsok

NTL - den best kjente fagforeningen blant ansatte i staten

- Vi ba Fafo gjennomføre en undersøkelse for å avdekke hvilket omdømme NTL har i dag, og hvordan noen av forbundets medlemmer og andre arbeidstakere ser på fagforeninger og på arbeidstakerorganisasjonenes arbeid, sier Kjersti Barsok, 1. nestleder i NTL. Vi er glade alle de tilbakemeldingene undersøkelsen gir oss. Vi vil ta det med oss inn de viktige diskusjonene om framtidas NTL som vi skal ha fram mot landsmøtet i november.

 
 
metto_taushettilkvinnekamp.png

GRATULERER MED DAGEN ALLE KVINNER!

8. mars feires den internasjonale kvinnedagen. NTL oppfordrer alle til å markere dagen, delta på arrangementer og gå i tog. Det er 8. mars komiteer i hele landet som tar initiativ til arrangement. Du vil finne de ulike arrangementene, tidspunkt for kvinnemarsjer og paroler ved å søke både på nett og på Facebook. I år er det mange paroler som tar opp kampanjen #MeToo og den kampen som kjempes mot seksuell trakassering.  

Søk i nyheter

Les flere nyheter i nyhetsarkivet

Kommende aktiviteter

De unge er interessert i å melde seg inn i fagforening

Folk har et positivt inntrykk av fagforeninger og er interessert i å organisere seg, viser ny rapport.   Det er de uorganiserte i offentlig sektor og unge arbeidstakere som er de som er mest interessert i å organisere seg. Rapporten «organisering av uorganiserte», som Arbeidsforskningsinstituttet og Fafo har skrevet på oppdrag fra hovedorganisasjonene LO, Akademikerne, Unio og YS viser at det er et stort potensiale for rekruttering for NTL.

broentilframtiden18.png

Følg konferansen Broen til framtiden 9. mars 9 - 15

Klimakonferansen Broen til framtiden kan du følge med på her. Konferansen handler om klimajobber, verdier og visjoner, naturmangfold, biodrivstoff, reiseliv og forbruk. NTL er med i alliansen Broen til framtiden som hvert år arrangerer en stor klimakonferanse med samme navn. 

Tom Rune.jpg

Utdanningsreformen i forsvaret går for fort

Ledelsen er først og fremst opptatt av å ferdigstille reformen innen tidsfrister satt av Forsvarsdepartementet, nærmest uansett hvilke konsekvenser dette får, skriver Tom Rune Klemetsen, leder i NTL Forsvaret, i frifagbevegelse.no