fbwordlehovedtariffoppgjør.png

Tariffoppgjøret 2018

Tariffoppgjøret 2018 er et hovedoppgjør. Det omfatter dermed både justering av lønn og forhandlinger om det øvrige innholdet i tariffavtalen. NTL har medlemmer i flere tariffområder; Staten, Spekter, Virke og NHO/Abelia.

 

Egil André Aas

Brudd i lønnsoppgjøret i staten

Statsoppgjøret går til mekling med frist 23. mai kl 24:00. – Vi sto så langt fra hverandre at det ikke var noen annen løsning enn å kaste kortene, sier LO Stats leder Egil André Aas.

 

Pensjon2.png

NTLs uravstemning om forslaget til ny offentlig tjenestepensjon er nå lukket

Uravstemningen om forslaget til ny offentlig tjenestepensjon ble lukket 15. mai kl. 16.00. Resultatet vil bli kjent når LO overleverer resultatet til Arbeids- og sosialdepartementet 23. mai. 
 

Bli medlem

Bli med i NTL!

Melder du deg inn i NTL blir du med og jobber for et bedre arbeidsliv og et mer rettferdig samfunn. Sammen med gode kollegaer kan du sørge for at deres interesser som ansatte blir tatt hensyn til. NTL er et fellesskap der alle bidrar til å skape den tryggheten det er godt å ha når man opplever problemer i arbeidsforholdet.

Kurs

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I JUNI

Bli med på gode kurs på Sørmarka. På kurset lov og rett blir du kjent med arbeidslivets lover og avtaler. Fordeling og belønningskurset er for deg som skal være med på lokale lønnforhandlinger, og på retorikk-kurset blir du god til å formidle og å overbevise. I tillegg kan du "Bli kjent med NTL" som er NTL-skolens trinn 1 kurs. 

Kjersti Barsok. Foto: Eivind Volder Rutle

Omstilling koster – på tide å betale!

- Nok en gang ser vi at regjeringen hverken er opptatt av en forsvarlig forvaltning eller å ivareta de som skal gjøre jobben, sier Kjersti Barsok 1. nestleder i NTL i anledning revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen har gjennom ABE-reformen og andre vedtak og forslag sørget for at store deler av staten er under kontinuerlig omstilling. Omorganisering og nedbemanning medfører betydelige omkostninger for virksomhetene både i form av ressursbruk og usikkerhet knyttet til de ansattes arbeidsforhold.

joinus.jpg

Offentlige ansattes fagforeninger tar EU-kommisjonen til retten

Den europeiske sammenslutningen for offentlig ansattes fagorganiserte (European Federation of Public Service Unions, EPSU) stevner EU-kommisjonen til EU-domstolen fordi Kommisjonen ikke vil gi nesten 10 millioner statsansatte i EU-landene samme rett til informasjon og konsultasjon som andre yrkesgrupper. 

Søk i nyheter

Les flere nyheter i nyhetsarkivet

Kommende aktiviteter

fredrik-f.jpg

Løsning i NRK-meklingen for LO Stat

LO Stat og Spekter kom til enighet i NRK-meklingen etter en lang meklingsnatt og morgen. 
- Dette er et akseptabelt resultat for NTLs medlemmer. Vi har fått gjennomslag for våre hovedkrav, særlig et godt generelt tillegg og ulempetillegg. sier Fredrik Oftebro, 2. nestleder i NTL.

NRK-Meklingsdeegasjonen-2018.jpg

Godt humør under lang mekling for våre medlemmer i NRK

06.30 mekles det fortsatt mellom NRK/Spekter og LO Stat/NTL og MFO hos Riksmekleren. Blir det ikke enighet i meklingen vil 600 NTL-medlemmer i NRK gå ut i streik i løpet av dagen.

neittilforetak.jpg

- Høyere utdanning er et offentlig ansvar

Staten og politiske myndigheter har et overordnet ansvar for denne sektoren, sier LO-sekretær Trude Tinnlund i forbindelse med at Kunnskapsdepartementet har besluttet å sette ned et offentlig utvalg som skal se på rammeverket for og ulike tilknytningsformer til universitetene og høyskolene. Nylig avga LO sitt høringssvar i saken og LO går tydelig mot en foretaksmodell i sektoren.