corona by cdc on unsplash

NTLs samleside om Korona-situasjonen

Når folk føler utrygghet for sykdom, er det viktig at de føler trygghet for lønn og inntekt. Her finner du info om NTLs tiltak og annen info i forbindelse med Korona-situasjonen. NTL har avlyst alle kurs og arrangementer til og med 16. august. Forbundskontoret har hjemmekontor og svarer på henvnendelser via epost, men responstiden kan være noe lenger enn vanlig. Tariffoppgjørene bli utsatt til høsten.


Kurs

NTL-kurs i 2020 - alle er utsatt t.o.m. 16. august

Vil du bli bedre på; forhandlinger og avtaleverk, kommunikasjon, verneombudsrollen, arbeidsrett, styrearbeid, inkluderende arbeidsliv, å holde innlegg fra talerstol, arbeidstid og turnus, personal- og lederutvikling, omstillinger, lønnsforhandlinger, medbestemmelse og tillitsvalgtsarbeid? Kursene er helt gratis for NTL-medlemmer, og de fleste holdes på Sørmarka utenfor Oslo. Kunnskap er makt heter det, så husk å meld deg på via vår kursportal.

NTL-medlemmer1

Bli medlem i NTL!

Melder du deg inn i NTL blir du med og jobber for et bedre arbeidsliv og et mer rettferdig samfunn. Sammen med gode kollegaer kan du sørge for at deres interesser som ansatte blir tatt hensyn til. NTL er et fellesskap der alle bidrar til å skape den tryggheten det er godt å ha når man opplever problemer i arbeidsforholdet.

Eivind Gran

LO Stat vil ikke akseptere to dagers varslingsfrist for permitteringsvarsel

Spekter mener virksomheter kan permittere ansatte med to dagers varsel på grunn av koronaviruset. LO Stats nestleder Eivind Gran avviser Spekters begrunnelse.

 

Kjersti Barsok

NTL-arrangementer under Korona-utbruddet

NTL avlyser alle kurs, konferanser m.m. i forbundets regi t.o.m. 16. august 2020. 
For å begrense reiseaktiviteten under Konronautbruddet avlyser vi nå alle NTLs kurs på Sørmarka i forbundets regi fram til 16. august 2020, sier forbundsleder Kjersti Barsok.

Kjersti Barsok

NTLere i koronaens tid - tusen takk for jobben dere gjør på arbeidsplassene!

-Jeg vil også si tusen takk til alle tillitsvalgte som gjør en formidabel jobb i en ekstremt krevende situasjon. Noen i vårt fellesskap har blitt permitterte. Jeg tenker ekstra på dere nå, skriver Kjersti Barsok i forbundslederspalta i siste utgave av NTL-magasinet.

Kjersti-Barsok

Forsvaret vil forby sivile å reise på fritida (ABC-nyheter)

– NTL reagerer kraftig på at Forsvaret som arbeidsgiver ikke har tatt kontakt med fagforeningene for å finne fleksible og gode løsninger før de ber regjeringen om en forskrift med vide fullmakter, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

Alle lønnsoppgjørene ble utsatt. Her er de nye datoene (Frifagbevegelse)

Med koronakrisen som bakteppe forsterkes høstens lønnsforhandlinger av stor usikkerhet og et intenst drama.
Lukkede handelsgrenser, de høyeste arbeidsledighetstallene siden 1930-tallet, økende permitteringer, bedrifter som veltes over ende eller står i fare for å bli slått konkurs og en frykt for å bli syk. Alt dette henger over Norge og sørger for at høstens lønnsoppgjør blir av det dramatiske slaget.

Kjersti Barsok

Arbeidsledige ved NRKs lisenskontor foreslås som saksbehandlere i Nav (NTB/Adresseavisa)

Nær 100 ansatte mister jobben etter at NRKs lisenskontor i Mo i Rana legges ned. Nå foreslår Norsk Tjenestemannslag at de hentes inn som saksbehandlere i Nav.

telefon

NTLs sentralbord åpnet igjen

NTLs sentralbord er nå åpnet igjen. Alle medarbeiderne ved forbundskontoret har imidlertid hjemmekontor. Henvendelser rettes til sentralbordet, post@ntl.no, eller andre felles- eller individuelle epostadresser som framkommer på nettsidene. Det er mulig å nå de fleste medarbeiderne på mobiltelefon. Vi gjør oppmerksom på at mange kombinerer hjemmekontor med pass av barn som følge av stengte skoler og barnehager og responstiden kan være lenger enn normalt.

NRK: Stortinget stanser flere av Erna Solbergs første koronalov-endringer

De rødgrønne partiene blokkerer for flere forskriftsendringer regjeringen ønsker å gjøre med hjemmel i den nye kriseloven.  Alle slike kriseforskrifter kan innen 24 timer fra de foreslås blokkeres av et mindretall bestående av en tredjedel av de 169 folkevalgte på Stortinget, og den muligheten har Ap, Sp og SV nå valgt å å benytte seg av.

Les flere nyheter i nyhetsarkivet
robot

Regler og rettigheter ved hjemmekontor

Mange har hjemmekontor for tiden for å bremse koronasmitten. Les mer her om hvilke regler som gjelder for hjemmekontor og hvilke rettigheter du har til tilrettelegging av arbeidssituasjonen når du jobber hjemmefra.

paperwork

Tiltak for å hindre at fleksitimer strykes

LO Stat og KMD er enige om en ordning for å unngå at ekstra fleksitidstimer som jobbes under koronatiden strykes som følge av de ordinære makismumsgrensene for oppsamling av plusstid. Ordningen kommer som en tilleggsprotokoll til den midlertidige arbeidstidsavtalen i staten.

laptoparbeid

Koronavirus og midlertidig vitenskapelig ansatte

For ansatte i stipendiat- og postdoktorstillinger skaper tvungen bruk av hjemmekontor store utfordringer for mange. Her følger litt info om hvilke tiltak som settes i verk.

Mann på benk

Konsekvenser for tjenestepensjonen for permitterte

Det er ikke bare inntekten som reduseres når man permitteres. Arbeidstaker meldes som hovedregel ut av tjenestepensjonsordningen og arbeidsgiver slutter å betale innskudd til tjenestepensjon.

ellendalenfb.png

Trekk tilbake forslag til midlertidig forskrift vedrørende Universitets- og høyskoleloven!

- Vi reagerer på veldig kort høringsfrist, og at kriseloven brukes på universiteter og høgskoler så raskt, sier 2. nestleder Ellen Dalen. NTL mener dette er en altfor vid fullmakt som går utover koronalovens formål og at den derfor bør avvises. NTL sendte over høringssvar i dag til Kunnskapsdepartementet.

lofavormaur.png

Økonomisk trygghet i en vanskelig tid med LOfavør

Korona-krisen påvirker oss alle og kan skape utfordringer i privatøkonomien. Dersom du er usikker på hvordan du skal håndtere økonomien din som følge av korona-krisen, kan Sparebank1 og LOfavør tilby en del løsninger spesielt for LO-medlemmer.

IKT-medarbeider

Om sykdom, ferie, permisjoner og avspaseringer

NTL får en del spørsmål fra medlemmer i Staten om hva som gjelder for sykdom, ferie, permisjoner og avspaseringer under Koronakrisen. Vi har laget denne oversikten for ansatte som følger Hovedtariffavtalen i Staten:

union jack

Info on English about Corona-layoffs

Questions and answers about just cause for layoffs, quarantine and notices, written by the LO

Kjersti Barsok

NTLs forbundsstyre mener man ikke bør innføre en kriselov nå

NTLs forbundsstyret har vedtatt en uttalelse om kriselov: - Krisehåndtering krever et styrket partssamarbeid.

laptoparbeid

Midlertidig avtale om arbeidstid i staten

I staten er det inngått en midlertidig avtaler om hviletid, kjernetid og overtid.
Mer informasjon om innholdet i avtalen vil bli gitt fortløpende.

statistics

Jeg er permittert, hva skal jeg gjøre?

Har du blitt permittert fra bedriften din? Dette må du gjøre.

NRK-1-5 (002).png

Personalsaker under koronautbruddet

Under koronautbruddet oppstår endel utfordringer knyttet til individuelle drøftinger, forhandlinger, søksmål og frister i personalsaker. Les her om hvordan du skal forholde deg til dette.

Kontor

NTL-kontingent når du er permittert

Skulle du bli permittert fra arbeid, må du eller NTLs tillitsvalgte på din arbeidsplass ta kontakt med NTLs Kontingentavdeling e-post: kontingentavd@ntl.no NTL trenger oppdaterte private e-postadresser for å sende deg faktura, og en oversikt over hvor lenge du skal være permittert. 

forhandlinger.jpg

Pause i lønnsoppgjøret til 3. august

Fellesforbundet og Norsk Industri besluttet i ettermiddag å utsette årets lønnsoppgjør i frontfaget. Årsaken er de alvorlige konsekvensene spredningen av koronaviruset har på det norske samfunnet. Det betyr at dagens tariffavtaler fortsatt gjelder. Norsk Industri og Fellesforbundet er enige om å gjenoppta forhandlingene mandag 3. august.