Kjersti Barsok. Foto: Eivind Volder Rutle

Statsbudsjettet: - Et velferdskutt

– Dette er i realiteten velferdskutt som vil ha store konsekvenser for innbyggernes rettssikkerhet, velferd og trygghet. Nå har denne regjeringen snart kuttet 12 mrd i staten. Det er klart at dette betyr at de statlige virksomhetene blir kraftig svekket, sier NTL-leder Kjersti Barsok i en pressemelding om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.

NTL-medlemmer1

Bli med i NTL!

Melder du deg inn i NTL blir du med og jobber for et bedre arbeidsliv og et mer rettferdig samfunn. Sammen med gode kollegaer kan du sørge for at deres interesser som ansatte blir tatt hensyn til. NTL er et fellesskap der alle bidrar til å skape den tryggheten det er godt å ha når man opplever problemer i arbeidsforholdet.

Kurs Sørmarka

NTL-kurs i 2019

Vil du bli bedre på; forhandlinger og avtaleverk, kommunikasjon, verneombudsrollen, arbeidsrett, styrearbeid, inkluderende arbeidsliv, å holde innlegg fra talerstol, arbeidstid og turnus, personal- og lederutvikling, omstillinger, lønnsforhandlinger, medbestemmelse og tillitsvalgtsarbeid? Kursene er helt gratis for NTL-medlemmer, og de fleste holdes på Sørmarka utenfor Oslo. Kunnskap er makt heter det, så husk å meld deg på via vår kursportal.

LOfavør Boliglån

Nyhet: LOfavør boliglån

LOfavør lanserer nå det nye boliglånet for LO-medlemmer med en av Norges desisert laveste renter for førstehjemslån og svært god rente også for andre boliglån. Trykk deg inn og les mer på LOfavør sine nettsider og ta kontakt med LOfavør for mer informasjon eller for å flytte lånet ditt. 

Kjersti Barsok

Nav-skandalen er et politisk ansvar

Det er forferdelig å lese om alle som er berørt av denne saken og som har blitt behandlet som kriminelle og trygdebedragere. Alle brukerne som er rammet av denne skandalen må få en rettferdig og skikkelig oppfølging, sier NTL-leder Kjersti Barsok. 

Peggy-Hessen-Folsvik-LO_1.png

Utsetter avklaring av alderspensjon for de med særaldersgrensene i offentlig sektor

Forhandlingsfristen for alderspensjon for flere hundre tusen offentlig ansatte med særaldersgrense er utsatt. Partene er enige om at de trenger mer tid til å vurdere ulike modeller for nye særaldersgrenser i offentlig sektor.

særaldersgrenser2.png

Startet forhandlinger om særaldersgrenser

I dag startet LO forhandlingene med staten om pensjonsregler for arbeidstakere med særaldersgrenser i offentlig sektor. -Forhandlingene er viktig for alle våre medlemmer i staten som jobber i stilling med særaldersgrense, og vi følger forhandlingene sammen med LO Stat, sier NTL-leder Kjersti Barsok. 

Les flere nyheter i nyhetsarkivet

Kommende aktiviteter

tvaksjonenCare.png

NTL gir 60.000 til årets TV-aksjon

TV-aksjonen NRK 2019 går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i verdens mest sårbare områder. TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt. NTL oppfordrer alle som kan til å delta som bøssebærere søndag 20. oktober og gi støtte til det viktige arbeidet.

Kjersti Barsok

Et usosialt budsjett for fortsatt rasering av statlig sektor og nedbygging av velferdsstaten

- Regjeringen foreslår nok en gang såkalte Avbyråkratisering- og effektivitetskutt for alle statlige virksomheter. Dette er i realiteten velferdskutt som vil ha store konsekvenser for innbyggernes rettssikkerhet, velferd og trygghet. Nå har denne regjeringen snart kuttet 12 mrd i staten. Det er klart at dette betyr at de statlige virksomhetene blir kraftig svekket, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

Carl-Marius-Michelsen

Ny kampanjeperiode for #vilduvitehvorfor

Nå setter vi i gang en ny kampanjeperiode med #vilduvitehvorfor, sier NTLs hovedkasserer Carl Marius Michelsen. Dette er en kampanje for å gjøre flere kjent med vår tariffpolitikk for ansatte i staten. Det er to tariffavtaler i staten. Hvilken fagforening du er medlem av avgjør hvilken avtale som gjelder for deg. Det er klare forskjeller på avtalene. Vi i NTL mener vår er best, og vi ønsker å fortelle ansatte i staten hvorfor, sier Michelsen. Kampanjen vil vare fram til nyttår.