Hans Christian Gabrielsen

LO: - Regjeringsplattformen angriper offentlig sektor

- Utviklingen med konkurranseutsetting og privatisering i det offentlige, som både arbeidstakerne og brukerne betaler prisen for, fortsetter med økt styrke, skriver LOs sekretariat i sin uttalelse om regjeringsplattformen.

lm18.png

Alt fra NTLs landsmøte

På landsmøtenettsidene kan du gjenoppleve innleggene fra talerstolen i opptak og dele dem i sosiale medier. Du finner også vedtak, sakspapirer og oppsummeringer av mange av debattene, og valgene av ledelse, forbundssekretærer og besluttende organer.

 

Kurs Sørmarka

NTL-kurs i 2019

Vil du bli bedre på; forhandlinger og avtaleverk, kommunikasjon, verneombudsrollen, arbeidsrett, styrearbeid, inkluderende arbeidsliv, å holde innlegg fra talerstol, arbeidstid og turnus, personal- og lederutvikling, omstillinger, lønnsforhandlinger, medbestemmelse og tillitsvalgtsarbeid? Kursene er helt gratis for NTL-medlemmer, og de fleste holdes på Sørmarka utenfor Oslo. Kunnskap er makt heter det, så husk å meld deg på via vår kursportal.

Bli medlem

Bli med i NTL!

Melder du deg inn i NTL blir du med og jobber for et bedre arbeidsliv og et mer rettferdig samfunn. Sammen med gode kollegaer kan du sørge for at deres interesser som ansatte blir tatt hensyn til. NTL er et fellesskap der alle bidrar til å skape den tryggheten det er godt å ha når man opplever problemer i arbeidsforholdet.

Kjersti Barsok

Ny regjeringsplattform svekker staten og velferden

- Med denne regjeringsplattformen forsterkes den usosiale borgerlige politikken. Krf stiller seg bak en velferd- og arbeidslivspolitikk som går i en annen retning enn det vi nå trenger, sier Kjersti Barsok.

Kurs

Presentasjoner fra kurs om tillitsvalgtes rolle under omstilling 2019

Presentasjonenen fra NTL-kurset om tillitsvalgtes rolle under omstilling på Sørmarka januar 2019 finner du her.

Henny-Kristin Navarsete og Kjersti Barsok

No må Stortingspolitikarane vakna!

At Statens vegvesen er til stades i heile landet opplever NTL som avgjerande for å kunne levere gode tenester til innbyggjarane. Dette er no i spel gjennom korleis Stortinget behandlar ny organisering av Statens vegvesen i forlenging av vedtaka om regionreform.

Les flere nyheter i nyhetsarkivet
synnøve-bakken-ntl-studentsamskipnadene

SiO gir fra seg styring over studentvelferd

- Hele vitsen med SiO er at penger fra studentene skal gå tilbake til mer og bedre studentvelferd, og ikke til private profittjegere, sier Synnøve Bakken, leder i NTL Studentsamskipnadene. NTL var kritiske til SiOs beslutninger om å overføre 51% til Toma ved forrige korsvei i starten av 2018. Nå har SiO besluttet å selge ut sine resterende 49% til det private selskapet Toma og privatiserer derved studentboligene. 

Kjersti Barsok

Går ikke videre med foretaksmodellen

Vi i NTL er veldig glade for at det omfattende arbeidet vi har lagt ned i å argumentere for at en foretaksmodell ikke egner seg for universiteter og høyskoler har fått resultater, og at Forsknings- og utdanningsminister Iselin Nybø har skrinlagt denne modellen, sier leder i NTL Kjersti Barsok. 

rwandabildefbformat.jpg

Bli kjent med NTLs engasjement mot kjønnsbasert vold i Rwanda

NTL har videreført sin samarbeidsavtale med Norsk Folkehjelp der målet er å redusere kjønnsbasert vold og støtte organisasjoner som bidrar til at kvinner blir mer likestilte. Gjennom kampanjer, forsoningssamtaler og utdanning bidrar lokale partnere til varige endringer. NTLs døråpnere har vært i Rwanda og erfart arbeidet som gjøres der og kan komme og holde et inspirerende foredrag.