Barcode

Bli med på konferanse om svart økonomi 28. mars

Har offentlig sektor tilstrekkelige ressurser til kontrollere dagens kriminaliserte arbeidsliv? Hvordan forhindre at useriøse aktører får anbud i offentlig regi? På vår konferanse om svart økonomi 28. mars setter vi søkelyset på kontrolletatene og deres verktøykasse. Vi utfordrer også politikere til debatt om regulering og kontroll.

Kurs Sørmarka

Gratis NTL-kurs med søknadsfrist i mars

Kurs i personal- og lederutvikling, Styrearbeid, Personkonflikter og trakassering, Kurs for medlemmer av innstillings- og tilsettingsråd og Kurs for verneombud har søknadsfrist i mars. Kursene er gratis for NTL-medlemmer, dvs. at reise-, oppholds- og kursutgifter blir dekket av NTL.

NTLUNGnyttstyre230317.jpg

NTL Ung - Nytt styre, ny nestleder og Sahar Azari gjenvalgt som leder

NTL Ung-konferansen gjenvalgte torsdag 24. mars Sahar Azari til leder av NTL Ung. Ny nestleder blir Eirik Owren Holt. Bli kjent med nestlederen og det de skal jobbe for!   


Utflytting av statlige virksomheter

Forslag om utflytting av statlige virksomheter

- Vær tett på endringene og de medlemmene som er berørt, og sørg for å kreve nok tid til medbestemmelse! Dette er oppfordring til tillitsvalgte i de virksomhetene i staten som omfattes regjeringens plan for utflytting av statlige arbeidsplasser.

kurs.bmp

Husk søknadsfristen.

Kurs for medlemmer av innstillings- og tilsettingsråd og Kurs for verneombud har søknadsfrist 31. mars. Kursene er gratis for NTL-medlemmer. Dvs. at reise-, oppholds- og kursutgifter blir dekket av NTL.

NTLs kurskalender

Mari Trommald

Nytt arbeidsgiverråd i staten

I dag oppnevnes et nytt arbeidsgiverråd ledet av direktør i BUFdir Mari Trommald, som skal gi de statlige virksomhetene økt innflytelse på utformingen og gjennomføringen av arbeidsgiverpolitikken i staten.

Kurs

Presentasjoner fra NTLs kurs om tillitsvalgtes rolle under omstillinger

Her finner du presentasjonene fra NTLs kurs om tillitsvalgtes rolle under omstilling 1.-3. mars 2017.

Søk i nyheter

Les flere nyheter i nyhetsarkivet

Kommende aktiviteter

Studentboliger

Enighet i Virke-oppgjøret

Det er enighet i oppgjøret mellom LO og Virke, som også omfatter NTLs medlemmer i studentskipnader i Virke. Resultatet har en ramme tilsvarende mellomoppgjøret i LO-NHO-området, og for NTLs medlemmer i studentsamskipnadene skal selve lønnstilleggene forhandles lokalt.

NTL Politiets leder Carl Marius Michelsen

- Uansvarlig av Politiets Fellesforbund å advare mot varsling

-Det er i strid med etatens samfunnsoppdrag. Vi ville aldri fraråde våre medlemmer å varsle og er uenig med PF, sier Carl Marius Michelsen, leder i NTL Politiet.

Konferanse

Fellesskap, makt og medbestemmelse

I dag starter NTL-konferansen 2017 på Sørmarka. Det er er et spennende program der vi får forskere, politikere, tillitsvalgte og andre som skal snakke om; hva vi trenger av tilpasninger, vern og lovgivning i det nye arbeidslivet,  ytringer og varslingsklima ved statlige arbeidsplasser, tillitsreform i offentlig sektor, og arbeidslivspolitikk og valgkamp.