Fredrik-Oftebro-int.jpg

- Pensjonsnivået blir for lavt for de som går av tidlig

Ny Fafo-rapport viser virkningen av forslaget til ny offentlig tjenestepensjon. - NTL mener rapporten viser at en ny ordning vil skape for store pensjonsforskjeller. Pensjonsnivået blir for lavt, særlig for de som går av tidlig. Det går klart fram at mange, som i dagens system oppnår 66 % i pensjonsnivå, ikke vil nå det samme nivået gitt en ny ordning, sa NTLs nestleder Fredrik Oftebro på seminar om rapporten på Fafo i dag.

ntl50.jpg

Hvem treffer avgjørelsene i en automatisert forvaltning?

Forvaltningen er lovstyrt, og automatisert saksbehandling i det offentlige tar derfor som regel form som en automatisert rettsanvendelse. Hvem er det som treffer avgjørelsene i en slik situasjon? Menneskene eller maskinen? Og hvordan kan vi sikre at myndighetsutøvelse ikke utføres av private underleverandører når systemutvikling outsources?

svartøkonomi_konf_2017.jpg

Bli med på konferanse om svart økonomi 28. mars

Har offentlig sektor tilstrekkelige ressurser til kontrollere dagens kriminaliserte arbeidsliv? Hvordan forhindre at useriøse aktører får anbud i offentlig regi? På vår konferanse om svart økonomi 28. mars setter vi søkelyset på kontrolletatene og deres verktøykasse. Vi utfordrer også politikere til debatt om regulering og kontroll. 

flaggskip-1024.jpg

Kollektiv Hjem-forsikringen er blitt enda bedre

LOfavør Kollektiv Hjem har vært de LO-organisertes felles innboforsikring siden 1967. Det siste året har forsikringen blitt utvidet til også å gjelde ID-tyveri, samt at det ved store skader ikke blir fratrekk for alder på innboet. Forsikringen dekker dermed nå de faktiske kostnadene ved å kjøpe nytt, noe ingen andre innboforsikringer tilbyr.

Får stå i stilling til saken er behandlet

brannmann.jpg

Da Rygge Sivile Lufthavn (RSL) ble nedlagt i fjor høst, fikk bare ti av de 17 som jobbet med brann-, rednings- og plasstjenester videre jobb i Forsvaret. Moss Tingrett fastslo i forrige uke at de 17 er omfattet av en virksomhetsoverdragelse, og får dermed beholde jobben fram til det har falt dom i rettstvisten mellom NTL og Forsvaret.

Les mer (21.02.2017)

Ingen avklaring fra Sanner

john-leirvaag-regjeringskvartalet-kvad.jpg

Etter dagens presseredegjørelse er det fortsatt uklart hva regjeringens beslutning om lokalisering av statlige arbeidsplasser innebærer. Det fremstår som at regjeringen og Venstre driver et politisk spill hvor statlige ansatte er brikkene, sier NTL-leder John Leirvaag.

Les mer (16.02.2017)

Uttalelser fra Landsstyret i NTL

Lønnspolitisk uttalelse for 2017 og en uttalelse om en forvaltning på sparebluss ble vedtatt på landsstyremøte 9. februar. Her kan du lese og laste ned uttalelsene.

Les mer (13.02.2017)

Gratis NTL-kurs med søknadsfrist i mars.

kurs15-kvad.jpg

Kurs i personal- og lederutvikling, Styrearbeid, Personkonflikter og trakassering, Kurs for medlemmer av innstillings- og tilsettingsråd og Kurs for verneombud har søknadsfrist i mars. Kursene er gratis for NTL-medlemmer. Dvs. at reise-, oppholds- og kursutgifter blir dekket av NTL.

Les mer (13.02.2017)

Utredning om lønnssystem i staten

john-leirvaag-regjeringskvartalet-kvad.jpg

 - Å sikre medlemmene et ordentlig lønnsnivå og lønnsutvikling er et mål som ligger fast, sier NTL-leder John Leirvaag i forbindelsen med utredningen om lønnssystem i staten. Rapporten fra partssammensatt arbeidsgruppe bestående av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, LO Stat, Unio og YS Stat ble offentlig i dag. Rapporten foreligger uten konklusjoner, men skisserer muligheter og ulike synspunkter for eventuelle endringer i lønnssystemet i staten.  

Les mer (10.02.2017)

NTL støtter havnearbeiderne og bevilger 50.000

john.jpg

Vårt forbundsstyre har nå bevilget 50.000.- til Norsk Havnearbeiderforening. Vel seksti havnearbeidere med familie er satt i en vanskelig situasjon som følge av dommen i Høyesterett som fratok dem kampretten for å få etablert avtaleforhold. Vår bevilgning skal gå til å støtte til de berørte havnearbeiderne. Vi oppfordrer også våre lokalledd om å foreta slike bevilgninger, sier NTL leder John Leirvaag.

Les mer (09.02.2017)

Støtt Sjømannsforbundets markering mot liberalisering av bekvemmelighetsflagg

Norsk Sjømannsforbunds medlemmer går ut i politisk streik 22. februar kl. 11-13 i forbindelse med regjeringens forslag om å endring av forskriften om fartsområdebegrensing for NIS-registrerte passasjeskip i fast rute i utenriskfart. En slik endring ville åpne for at for eksempel Color Line kunne erstatte sine norske ansatte med billigere arbeidskraft. I forbindelse med streiken arrangeres en fanemarkering på Eidsvolds plass i Oslo. Møt opp og vis solidaritet med Sjømannsforbundets medlemmer!

Les mer (07.02.2017)

Søk i nyheter

Les flere nyheter i nyhetsarkivet

Kommende aktiviteter