Lønn og avtaler i staten

Ikon Staten

Det statlige tariffområdet omfatter alle som er ansatt i en statlig virksomhet. Avtalene i det statlige tariffområdet reforhandles hvert år mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og de fire hovedsammenslutningene (LO Stat, UNIO, YS Stat og Akademikerne). Ved hovedoppgjørene (annethvert år) forhandles hele avtalen, ved mellomoppgjørene (årene mellom hovedoppgjørene) forhandles kun lønn.