NTL hjelper deg i arbeidsforholdet

telefon.gif

Rettshjelpsordningen er en av NTL/LOs viktigste medlemsfordeler og er gratis for medlemmene. Ordningen sikrer deg bistand fra lokale tillitsvalgte eller NTLs forbundskontor i forhandlinger og klager.

For å starte en sak skal du ta kontakt med den lokale tillitsvalgte ved arbeidsplassen eller i ditt organisasjonsledd for å få mer informasjon om hvordan man skal gå fram i den aktuelle saken. Dersom du av ulike grunner ikke kan gå via din lokale tillitsvalgte kan du ta kontakt med forbundskontoret på e-post: post@ntl.no, på telefon: 23068400, eller du kan bruke vårt elektroniske kontaktskjema.

Du finner en oversikt over NTLs organisasjonsledd og tillitsvalgte på organisasjonsleddsidene.


Hvis du ønsker å finne ut mer om dine rettigheter og plikter i arbeidsforholdet på egenhånd anbefaler vi oppslagsverket Compendia. NTL abonnerer på tilgang til Compendia og alle NTL-medlemmer kan bruke dette ved å logge inn på Medlemsnett. Compendia er delt inn i Compendia Stat, som er spesialisert på statlig sektor, og Compendia Personal som gjelder for arbeidslivet generelt.