Virke-HUK-området i mål

avtale.jpg

Forhandlingene i Virke-HUK-området er ferdig, med unntak av Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten som er utsatt. Landsoverenskomstene fikk et økonomisk resultat omtrent som i stat og kommune, men også viktige punkter som vedrører innleie, kompetanse, lokal lønnspolitikk, med mer, er også helt eller delvis ivaretatt. 

Etter tidvis hektiske forhandlinger, men med forhandlingspartnere som tidlig gav uttrykk for å ville finne løsninger så var oppgjøret i havn og protokoll underskrevet klokken 07.30 i dag, 13. juni. 


For ytterligere detaljer, se protokollen under.