Konferanse om sosial dumping og svart økonomi

skattekvartalet.jpg

Hva er offentlig sektors rolle i kampen mot sosial dumping, dårlige arbeidsvilkår og svart økonomi? Det er spørsmålet som stilles på NTLs dagskonferanse 27. september i Oslo. Konferansen er åpen for alle og gir rett til permisjon etter § 34 i Hovedavtalen i staten.

Konferansens tema er sosial dumping og dårlige arbeidsvilkår, og hvordan offentlig sektor kan bekjempe dette på flere arenaer. NTL ønsker både å belyse hvordan offentlig sektor kan bekjempe dette ut fra regler, styring og kontroll, men også hva offentlig sektor selv kan gjøre i egne virksomheter.

Påmelding
Påmelding sendes til post@ntl.no innen 13. september 2012. Merk e-posten med ”Sosial dumping og svart økonomi”. Skriv organisasjonsledd og eventuelle tillitsverv. Det er begrenset med plasser. Er det mange påmeldte fra samme organisasjonsledd blir tillitsvalgte prioritert. Påmeldte som får plass på konferansen vil få beskjed fortløpende og senest 14. september.

Tema
NTL ønsker å sette fokus på hvordan offentlig sektor kan bekjempe sosial dumping, gjennom å sikre at egne virksomheter ikke kjøper tjenester fra bedrifter som driver sosial dumping eller gir de ansatte dårlige arbeidsvilkår. I tillegg ønsker vi å se på hvilken konsekvens sosial dumping og dårlige arbeidsvilkår for innleide har for våre medlemmer? Hva er de ansattes og tillitsvalgtes rolle og funksjon i en slik sammenheng?

Videre vil vi se på offentlige sektors rolle for å forhindre sosial dumping generelt i samfunnet, både gjennom å sikre at lover og regler følges og ved å etablere nye regler og kontrollordninger.

Vi valgt oss ut renholdsbransjen, som eksempel på et område som ofte kommer i medias søkelys når det er tale om sosial dumping. Offentlige virksomheter har ofte konkurranseutsatt renholdet. Fafo ga i 2011 ut en rapport om renholdsbransjen, der trekkes det fram både hvordan det offentlige opptrer som innkjøper av tjenester og som regelsetter. Samtidig gjøres det mye både mellom partene og fra det offentlige for å rydde opp i bransjen.

Konferansen arrangeres av NTLs nettverk mot svart økonomi i samarbeid med NTL Skatt. Nettverket består av representanter fra NTL Skatt, NTL Politiet, NTL Nav, NTL Arbeidstilsynet og NTL Mattilsynet.

Pål Lønseth, statssekretær i Justisdepartementet, innleder om samarbeid mellom offentlige etater. Sissel Trygstad, forskningsleder i Fafo, innleder om Fafo-rapporten ”Til renholdets pris” og hvilken grad offentlige virksomheter innretter seg for å forhindre dårlige arbeidsvilkår ved bruk av innleide tjenester.

Guro Vadstein, forbundssekretær NTL, vil se på hva virksomheter, tillitsvalgte og ansatte kan gjøre, med Adeccoskandalen som bakteppe. Kjell Edward Fixdal innleder om sosial dumping og svart økonomi i renholdsbransjen. Regiondirektør Ørnulf Halmrast skal ta for seg Arbeidstilsynets rolle, mens en representant fra Skattedirektoratet/Skatt øst gjennomgår Skatteetatens arbeid.

Til slutt vil den svenske forfatteren Kristian Lundberg, som i fjor ga ut den kritikerroste boken Yarden, gi oss et innblikk i arbeidsforholdene på havnen i Malmø.

Dekning av kostander
Deltakere fra organisasjonsledd i NTL utenfor Oslo får dekket reise og opphold. Ved behov for hotellovernatting, ta kontakt med NTL v/ Ragnar Bøe Elgsaas, rbe@ntl.no.

Ikke-medlemmer får ikke dekket reise/opphold.

Konferansen gir rett til permisjon etter Hovedavtalen i staten, § 34.