Ikke separat justeringsoppgjør i 2012

avtale.jpg

Mange spør om det skal være forhandlinger om justeringsoppgjør i sommer. Det skal det ikke. Justeringsoppgjøret 2012 ble avtalt samtidig med generelle tillegg og pott til lokale forhandlinger under den frivillige meklingen under sluttfasen av streiken i staten tidligere denne våren. 

Hovedtrekkene i justeringsoppgjøret for 2012 er som følger:

Alle lønnsrammer heves med ett lønnstrinn på topp i alle alternativer med ansiennitetsstiger, samt ett lønnstrinn til alle som er direkteplassert i alternativ 9-21.

Alle lønnsspenn heves med ett lønnstrinn på bunnen, med unntak av stillingskode 1420 (aspirant) og kode 1362 (lærlinger). Alle lønnsspenn utvides med 3 trinn på topp.

Alle stilingskoder i Lønnsramme 13 overføres til Lønnsramme 17. De ansatte innplasseres i Lønnsramme 17 med den ansiennitet og det lønnsrammealternativ de har per 30.06.2012