Uhell i ferien?

forsikringer.jpg

Har du vært ute for uhell og skal melde skade som dekkes av dine forsikringer i LOfavør/Sparebank1-programmet kan du bruke LOfavørs skademeldingstelefon på 02300, eller du kan melde skaden på LOfavør sine nettsider.