Til aksjon for arbeidsavtale og rettigheter

lydbokinnlesing.jpg

Hos det statlige forvaltningsorganet Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB) jobber spesialiserte innlesere uten arbeidskontrakt, sykepenger eller pensjonspoeng. Nå går innleserne, som er NTL-organiserte, til boikottaksjon mot NLB for å få kontraktene og de sosiale rettighetene de har krav på etter Tjenestemannsloven. 

Blindeforbundet drev innlesingsvirksomheten fram til staten overtok driften i 1989. Fortsatt har ikke innleserne arbeidskontrakt, og de får verken sykepenger eller pensjonspoeng, selv om mange jobber nesten fulle stillinger og har vært der i over 20 år.

Innleserne tildelt oppdrag og en dato for når boka skal være ferdig innlest. Blir de syke, får de ikke sykepenger og de opptjener heller ikke pensjonspoeng.

I et møte 23. april vedtok innleserne boikott av NLB for å få oppfylt rettighetene i arbeidslivet etter lovverket, som enhver annen arbeidstaker i Norge.

Les mer om bakgrunnen for innlesernes situasjon på NTL-magasinet sine nettsider 

Les hele boikottvedtaket her: