Alt klart for NTL Ung-konferansen!

klaekken.jpg

NTL Ung er NTLs kombinerte ungdoms- og studentsatsing. 28. - 30. april kan du som er studentmedlem eller medlem under 35 år være med på å forme NTL Ung og NTLs framtid på den aller første NTL Ung-konferansen. Programmet legges opp med både en formell, konstituerende del og en faglig del med debatt og workshops. Her finner du info om påmelding, representasjon og mandat for konferansen.

Det er mulig å delta på konferansen både med og uten stemmerett. Representanter med stemmerett velges av NTLs organisasjonsledd og blant NTL-studentene. Det vil også være mulig å melde seg på uten stemmerett.

Det er landsforeningene og foreningene som velger representanter. For å være valgbar som representant til NTL Ung-konferansen kan man ikke være eldre enn 35 år det året konferansen arrangeres. I retningslinjene oppfordres det til at organisasjonsleddene lar unge medlemmer selv velge representantene der dette er mulig. 

Konferansen finner sted på Klækken hotell på Ringerike 28. - 30. april 2015.

Last ned: Sakliste og program for konferansen

Konferansen skal velge NTL Ungs første styre og vedta andre nødvendige retningslinjer for den nye enheten i NTL. NTL Ungs aktivitet og politikk skal meisles ut og vedtas.
Last ned: Innstilling til politisk plattform for NTL Ung
Last ned: Innstilling til handlingsplan for NTL Ung for 2015 
Last ned: Innstilling til uttalelser om:
- Klima og miljø
- Global rettferdighet
- Styring og ledelse i UH-sektoren
- En solidarisk boligpolitikk

Den faglige delen vil omfatte innledninger og andre plemnumssesjoner, men også parallelsesjoner med emnespesifikke workshops der hver enkelt kan komme tett på politikkutformingsprosessen på det fagfeltet man er mest opptatt av.

Last ned: Rundskriv med mer info om NTL Ung-konferansen

Last ned: Oversikt over antall representanter fra hvert organisasjonsledd

Last ned: Mandat og retningslinger for opprettelsen av NTL Ung

 

Det er mulig å ta ut lister fra Medlemsnett over valgbare personer til NTL Ung-konferansen 2014.

Landsforeninger og foreninger skal melde inn sine representanter så snart som mulig og senest 27. mars 2015 til post@ntl.no.

NB: Den enkelte må selv melde seg på konferansen, uavhengig om man er representant eller ikke. Her finner du påmeldingsskjema for NTL-konferansen.

 

Vi ses!