Ti problemer ved Offentlig-privat samarbeid

epsu-logo.jpg

EPSU har laget et faktaark som tar for seg noen vanlige myter om fortreffeligheten til såkalte Offentlig-private samarbeid (OPS). Faktaarket er laget som et ledd i debatten om den akselererende bruken av OPS i Europa, og knytter problemstillingen direkte til den pågående krisen i Eurosonen.

Faktaarket tar for seg følgende ti punkter:

1. De private tar ikke den risikoen som tilbyding av offentlige tjenester medføre

2. OPS garanterer ikke bedre utbytte av hver offentlige krone

3. Den normale offentlige tilbyderrollen blir ofte ikke vurdert som alternativ

4. OPS-prosjekter har ikke vært flinkere enn offentlige prosjekter til å fullføre bygningsprosjekter innenfor tidsfrist og budsjett

5. OPS-prosjekter garanterer ikke godt nok innsyn

6. Anbudsrunder ved innføring av OPS garanterer ikke innsparinger

7. OPS garanterer ikke bedre design eller gjennomføringsmetode

8. Privat sektor er ikke nødvendigvis mer effektiv til å tilby tjenester

9. Offentlig sektor kan skaffe kapital mer effektivt enn privat sektor

10. OPS er ikke en nødvendig framgangsmåte for å løse problemer i kriserammede land

 

Les mer på EPSU sine nettsider

Les også: Offentlig-privat samarbeid - Dyrt og dumt (Rapport av Hallvard Bakke på oppdrag fra Fagforbundet)