Om NTL

Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og i virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner). Vi organiserer også studenter. NTL er et av de største fagforbundene i LO, og har i dag ca. 50.000 medlemmer. Forbundets leder er Kjersti Barsok.

Forbundet organiserer alle grupper på arbeidsplassene, uavhengig av utdanning og stilling. Og rundt om i Norge finnes 3000 godt skolerte NTL-tillitsvalgte som bistår våre medlemmer ved for eksempel lønnsforhandlinger og konflikter. NTL legger spesielt stor vekt på skolering og opplæring av våre tillitsvalgte og medlemmer.

NTLs organisasjon

organisasjonskart.jpg
Her finner du en oversikt over NTLs organisasjon med kontaktinformasjon og mer om de ulike organenes oppgaver og funksjon.

NTL-magasinet

NTL-magasinet.jpg
NTL-magasinet er NTLs eget medlemsblad med aktuelt stoff fra NTLs aktiviteter, fra fagbevegelsen og arbeidslivet forøvrig.

Pressekontakt og bilder

Her finner du bilder av NTLs forbundsleder Kjersti Barsok og NTLs logo

NTLs prinsipp- og handlingsprogram

NTL-Prinsipp-og-handlingsprogram-2019-2022

Prinsipp- og handlingsprogrammet vedtas på landsmøtet og varer hele fireårsperioden.

NTLs vedtekter 2019-22

Nye vedtekter ble vedtatt på NTLs landsmøte i november 2018.

Nettbutikk

I NTLs nettbutikk kan du kjøpe flotte produkter med NTL-design

Student i NTL

Finn ut mer om NTLs tilbud til studenter