Forbundskontoret

mollergata10.jpg

Forbundskontoret er forbundets sentrale sekretariat og stab. Her jobber forbundets ledelse, forbundssekretærene og de administrativt ansatte i forbundet. Forbundskontoret ligger i Oslo sentrum, fem minutters gange fra Oslo S og Bussterminalen, og i umiddelbar nærhet til LO, LO-forbundene og regjeringskvartalet. Gateadressen er Møllergata 10, men inngangen er fra Skråninga, som er en tverrgate mellom Møllergata og Torggata.

Adresse:
Møllergata 10
0179 Oslo
       Telefon: 23 06 84 00
E-post: post@ntl.no 

Administrasjonsavdelingen

Administrasjonsavdelingen består av forbundets valgte og administrative ledelse og deres støttefunksjoner.

John-Leirvaag-int.jpg John Leirvaag Forbundsleder 91663257 john.leirvaag@ntl.no
Kjersti.jpg Kjersti Barsok 1. nestleder 95230294 kjersti.barsok@ntl.no
Fredrik-Oftebro-int.jpg Fredrik Thorleif Oftebro 2. nestleder 91132117 fredrik.oftebro@ntl.no
Anita-Busch-int.jpg Anita Busch Hovedkasserer 45665118 anita.busch@ntl.no
Trine-Stabelfelt-int.jpg Trine E. Stabelfelt Kontorsjef 41554654 trine.stabelfelt@ntl.no
Frank-Otterstad-int.jpg Frank Erling Otterstad Adm- og IT-rådgiver 90617954 frank.otterstad@ntl.no
ane-olstad-grasbakken.jpg Ane Olstad Grasbakken Web- og IKT-rådgiver 48006967 ane.olstad.grasbakken@ntl.no

Studie- og organisasjonsavdelingen

Avdelingen har medlemsrekruttering som en av sine hovedoppgaver. Viktigst er det å sette medlemmer og tillitsvalgte lokalt i stand til å informere potensielle medlemmer om fordelene ved å stå tilsluttet NTL. Avdelingen har også ansvaret for ungdomsarbeid, studentarbeid og forøvrig alle generelle organisasjonspolitiske spørsmål. Avdlingen har også ansvaret for NTLs kursvirksomhet. Alle offisielle henvendelser per e-post skal sendes til post@ntl.no

Ingerid-Marie-Utvik-int.jpg Ingerid Marie Utvik Forbundssekretær 97140589 ingerid.marie.utvik@ntl.no
Finn-Olav-Haga-int.jpg Finn Olav Haga Forbundssekretær 45272652 foh@ntl.no
Eddie_NTL.JPG Eddie Ingebrigtsen Forbundssekretær 91646170 eddie.ingebrigtsen@ntl.no
Britt-Barlie-int.jpg Britt Barlie Studieansvarlig 90782053 britt.barlie@ntl.no
Joachim-Frivold-int.jpg Joachim Frivold Forbundssekretær 99001676 joachim.frivold@ntl.no
 Kristin Nordgård Forværelse 91705569 kristin.fosse@ntl.no

Avdeling Stat

Avdeling Stat tar seg av saker som dreier seg om hovedavtalen i staten, tilpasningsavtaler, hovedtariffavtalen i staten, særavtaler, tjenestetvistloven, lønnssystemer, pensjonsspørsmål, ferie og fellesbestemmelsene.

Thomas-Sandvik-int.jpg Thomas Sandvik Forbundssekretær 91867487 thomas.sandvik@ntl.no
Guro-Vadstein-int.jpg Guro Vadstein Forbundssekretær 95255132 guro.vadstein@ntl.no
Vibecke-portrett.jpg Vibecke Solhaug Forbundssekretær 98894580 vibecke.solhaug@ntl.no
Leif2.jpg Leif Erling Helland Forbundssekretær 943 54 147 leif.helland@ntl.no
Lena-Lyche-int.jpg Lena Lyche Forværelse 97675226 lena.lyche@ntl.no

Avdeling Overenskomst

Avdeling Overenskomst har ansvar for forhandlinger om opprettelse og revisjoner av overenskomster for NTLs medlemmer i fristilte og private virksomheter, herunder avtaler med arbeidsgiverforeningene Spekter, Virke og NHO. Gruppen behandler også hovedavtalespørsmål innenfor de samme områdene og tvister knyttet til lov- og avtaleverket.

Tor-Erik-Granum-int.jpg Tor Erik Granum Forbundssekretær 40231282 tor.erik.granum@ntl.no
Tove-Helvik-int.jpg Tove Helvik Forbundssekretær 91676544 tove.helvik@ntl.no
dag-agledal.jpg Dag Agledal Forbundssekretær 92248452 dag.agledal@ntl.no
Lena-Lyche-int.jpg Lena Lyche Forværelse 97675226 lena.lyche@ntl.no

Avdeling Tilsettings- og personalsaker

Avdeling Tilsettings- og personalsaker (ToP) har ansvaret for personalsaker, det vil si saker som dreier seg om individuelle rettigheter, jf. bl.a. tjenestemannsloven og arbeidsmiljølovens bestemmelser om tilsettinger og oppsigelser. I hovedsak dreier dette seg om oppsigelser, permitteringer, omplasseringer, ordensstraff, avskjed og tvister om lovligheten av midlertidige tilsettingsavtaler.

Dag-R-hvit-int.jpg Dag Ratama Forbundssekretær 91629462 dag.ratama@ntl.no
Lisa-Granlund-int.jpg Lisa Granlund Forbundssekretær 92232521 lisa.granlund@ntl.no
Siv-Anita-Hagen-int.jpg Siv Anita Hagen Forbundssekretær 90943806 siv.anita.hagen@ntl.no
heidi-2016-1000.jpg Heidi Hoksnes Sørli Forbundssekretær 97665209 hhs@ntl.no
Lena-Lyche-int.jpg Lena Lyche Forværelse 97675226 lena.lyche@ntl.no

Samfunnsavdelingen

Samfunnsavdelingen arbeider med samfunnspolitiske spørsmål, primært med krav overfor myndighetene. Dette omfatter faglig og politisk påvirkning, forvaltningsutvikling, velferdspolitikk og andre samfunnspolitiske spørsmål. Alle offisielle henvendelser per e-post skal sendes til post@ntl.no

Ragnar-Boe-Elgsaas-int.jpg Ragnar Bøe Elgsaas Forbundssekretær 41507235 ragnar.boe.elgsaas@ntl.no
Julie2.jpg Julie Lødrup Forbundssekretær 97015952 julie.lodrup@ntl.no
Torstein-portrett.jpg Torstein Brechan Forbundssekretær 94970794 torstein.brechan@ntl.no

Informasjonsavdelingen

Informasjonsavdelingen har ansvaret for NTLs kommunikasjon innad og utad, medier, egne og underliggende nettsider, sosiale medier og trykt materiell.

Tove-Lise-Granli-int.jpg Tove Lise Granli Informasjonsansvarlig 91859230 tove.lise.granli@ntl.no
Hallvard-Berge-int.jpg Hallvard Berge Informasjonsrådgiver 92809899 hallvard.berge@ntl.no
Lisbet-Bjone-int.jpg Lisbet Bjone Informasjonsrådgiver 92068774 lisbet.bjone@ntl.no

Kontingentavdelingen

Kontingentavdelingen har telefontid fra kl. 09.00 - 15.00.

På dager før hellig- og høytidsdager, samt på lille julaften, stenger kontoret kl. 13.00.

Avdelingen holder orden på medlemsregisteret, med alle opplysninger som er nødvendige om medlemmene, alle inn- og utmeldinger, overføringer innen forbundet og til og fra andre LO-forbund samt adresseforandringer. En annen oppgave er innkreving av kontingent og kontakt med lønningskontorene som trekker kontingenten i medlemmenes lønn. Avdelingen har også ansvaret for å følge opp medlemmenes rettigheter, både når det gjelder overgang til pensjoniststatus, forsikringer og kontingentfritak. Alle henvendelser per e-post til kontingentavdelingen skal sendes til kontingentavd@ntl.no.

Utmeldinger skal sendes skriftlig med medlemmets underskrift, enten som scannet vedlegg til e-post eller med vanlig post. Vi har ikke egne skjema for dette. (Se NTLs vedtekter.)

Mona-Skjold-int.jpg Mona Skjold Avdelingsleder 90470154 mona.skjold@ntl.no
 Linda B. Hauge Medarbeider kontingentavdelingen 90291264 linda.hauge@ntl.no
Aino-Korbi-int.jpg Aino Korbi Medarbeider kontingentavdelingen aino.korbi@ntl.no
Hege-Gustavsen-int.jpg Hege Gustavsen Medarbeider kontingentavdelingen 90293217 hege.gustavsen@ntl.no
sahdia-begum-kvad.jpg Sahdia Begum Medarbeider kontingentavdelingen 90410618 sahdia.begum@ntl.no
Morten-Evenrud-int.jpg Morten Evenrud Medarbeider kontingentavdelingen 90875867 morten.evenrud@ntl.no
Tale.jpg Tale Marte Dæhlen Medarbeider kontingentavdelingen tale.marte.daehlen@ntl.no
 Anne Mette Kjos (For tiden i permisjon) 90291531 anne.mette.kjos@ntl.no

Arkiv og materiell-ekspedisjon

Her foregår registrering og fordeling av post til forbundet og videre til de enkelte medarbeidere, arkivering av alle saker som forbundet har behandlet m.v. Avdelingen har også ansvar for å sende ut materiell til organisasjonsledd og medlemmer. Alle offisielle henvendelser per e-post skal sendes til post@ntl.no

Jens-Rosenqvist-int.jpg Jens Andreas Rosenqvist Arkivansvarlig jens.rosenqvist@ntl.no
 Jo-Inge Henriksen Medarbeider arkiv/ekspedisjon 95243731 jo.inge.henriksen@ntl.no

Regnskapsavdelingen

Har ansvaret for alle økonomiske transaksjoner for forbundet, både internt og eksternt, inkludert registreing av innbetalt kontingent. Dette omfatter også lønnsutbetalinger til forbundskontorets tillitsvalgte og ansatte, samt oppgjør for reiseregninger fra alle som reiser for forbundets regning. Alle offisielle henvendelser per e-post skal sendes til post@ntl.no

lien-tran-kvad.jpg Lien K. T. Tran Regnskapsansvarlig 90277692 lien.tran@ntl.no
Tove-Hermansen-int.jpg Tove Hermansen Medarbeider regnskap tove.hermansen@ntl.no
 Yalini Krishnarajah Medarbeider regnskaps- og kontingentsaker yk@ntl.no