Landsmøtet

Landsmøtet er NTLs høyeste organ og samles hvert fjerde år. Landsmøterepresentantene velges av NTLs organisasjonsledd i forkant av landsmøtet.

NTL arrangerer landsmøte i 2014. Les mer om årets landsmøte på Landsmøtenettsidene 2014

Se også NTLs Landsmøteveileder

Landsmøtet har en rekke sentrale oppgaver i løpet av uken det er samlet:

- vedta styringsdokumenter som prinsipp- og handlingsprogrammet og vedtektene
- velge ledelse, forbundssekretærer, forbundsstyre og landsstyre
- gi uttalelser til aktuelle politiske saker
- debattere og gjøre vedtak om NTLs egen organisasjon
- godkjenne budsjett og regnskap

Representantene på NTLs landsmøte 2014:

Landsmøteveileder

Lær mer om landsmøtet som institusjon i NTLs oppbygging

Landsmøtesidene 2014

Egne nettsider for NTLs 18. ordinære landmøte november 2014