Tillitsvalgtkonferansen 15. -17. november

Dette er et kurs for unge tillitsvalgte i NTL. Konferansen vil handle om hvordan unge skal få gjennomslagi fagforeningsstyre, foreninger, forbund og på arbeidsplasser. Konferansen legger opp til erfaringsut veksling mellom unge tillitsvalgte i NTL og du vil læremye nyttig du kan ta tilbake til din landsforening og arbeidsplass.

Påmelding: https://bruker.ntl.no/Modules/Kurs/Kurspresentasjon.aspx?id=412

 

Deling