Kontaktinfo til tillitsvalgte

Denne søkefunksjonen lar deg søke fram tillitsvalgte knyttet til et arbeidssted/virksomhet, et organisasjonsledd eller et fylke. Velg hvilken type enhet du vil søke etter i menyen øverst.

Når du har søkt fram et arbeidssted, fylke eller organisasjonsledd vises følgende tillitsvalgte så sant de er registrert i registeret:

- Plasstillitsvalgte ved relaterte arbeidssteder

- Hovedtillitsvalgte i relaterte virksomheter

- Organisasjonstillitsvalgte i relaterte organisasjonsledd

Publisert: 17.08.2018, sist endret 20.04.2021


Plassering:

https://intra.ntl.no/Modules/OrgContacts/OrgContactSok.aspx