Kursadmin for organisasjonsledd

Organisasjonsledd kan publisere kurs i kurskalenderen, ta imot påmeldinger via nett og lage kursbevis, oppropslister og annet nyttig.

Publisert: 17.08.2018, sist endret 19.05.2022


Tilgang

Leder og studieleder i organisasjonsleddet har automatisk tilgang. I tillegg kan man gi andre i styret rollen "Orgleddkursadministrator" dersom det er hensiktsmessig.

 

Plassering

https://intra.ntl.no/Modules/Kursadmin/Kursliste.aspx

 

Veiledning

Last ned nederst i artikkelen.