Streikelistevasking

Når NTL forbereder streik må vi vite hvem som skal streike slik at vi kan sende plassfratredelse til Riksmekleren med de riktige navnene. Arbeidet med å kvalitetssikre disse listene foregår i NTLs streikelistevaskefunksjon på medlemsnett.

Publisert: 04.03.2020, sist endret 16.08.2021


Vaskingen foregår ved å krysse av for om hver enkelt person på lista skal streike eller ikke, samt å gi beskjed om personer som mangler på lista eller som står på lista ved en feiltagelse.

Tilgang:

Ledere og medlemmer av streikekomiteer har tilgang til å gjøre endringer i listene.

Når streiken er opprettet i registeret vil den dukke opp i en egen streikeseksjon på arbeidsstedets/virksomhetens side på medlemsnett.

Les mer om streikelistevasing på medlemsnett (krever at du logger inn).

 

Veildening: