forhandlinger-1000.jpg

Klar for høstens lokale forhandlinger? Ta NTLs nettkurs!

Med dette digitale lynkurset kan du raskt sette deg inn i de viktigste endringene i forhandlingsordningen etter vårens tariffoppgjør i staten, hva man bør forberede seg på og hva det er fort gjort å glemme. Lurer du på mer kan du også laste ned NTLs mer omfattende veileder om lokale forhandlinger i staten.

Ragnar-Boe-Elgsaas-int.jpg

NTL vil ha Ragnar Bøe Elgsaas som ny leder i LO Stat

- LO Stat står nå overfor en lang rekke utfordringer, både i staten og Spekter. Den nye lederen vil få hovedansvaret for LO Stats arbeid med utviklingen av lønnssystemet i staten, og for å ivareta medlemmenes tariffestede pensjonsordninger. Dette er utfordringer for brede grupper i LO Stat. Det er derfor viktig at den nye lederen representerer bredden av medlemmene, sier John Leirvaag, forbundsleder i NTL. Forbundsstyret sendte i dag over sine forslag til valgkomiteen i LO Stat.

kjersti-barsok.jpg

Ny lov om statens ansatte gir svakere vern

NTL mener loven som skal erstatte tjenestemannsloven vil gi flere midlertidige tilsettinger og svakere stillingsvern. Lovforslaget går enda lenger enn Tjenestemannslovsutvalgets forslag og styrker arbeidsgiverinteressene ytterligere. NTL er svært kritiske i sitt høringssvar til den nye loven.  

flaggskip-1024.jpg

Kollektiv Hjem-forsikringen er blitt enda bedre

LOfavør Kollektiv Hjem har vært de LO-organisertes felles innboforsikring siden 1967. Det siste året har forsikringen blitt utvidet til også å gjelde ID-tyveri, samt at det ved store skader ikke blir fratrekk for alder på innboet. Forsikringen dekker dermed nå de faktiske kostnadene ved å kjøpe nytt, noe ingen andre innboforsikringer tilbyr.

Gratis NTL kurs med søknadsfrist i oktober.

kurs15-kvad.jpg

Tillitsvalgtskonferanse for unge tillitsvalgte, Kurs for verveansvarlig, Regnskap, budsjett og økonomiforståelse, NTL-skolen trinn I, Arbeidsrett for ledere og Møteledelse har søknadsfrist i oktober. Kursene er gratis for NTL-medlemmer. Dvs. at reise-, oppholds- og kursutgifter blir dekket av NTL.

NTLs kurskalender 

Les mer (30.09.2016)

Fafo: Dårligere vilkår for ytring og varsling i staten

john-leirvaag-regjeringskvartalet-kvad.jpg

Fafo-undersøkelse viser at arbeidstakere i offentlig sektor vurderer sine muligheter til å ytre seg offentlig som dårligere enn ansatte i privat sektor.  - Resultatene viser at vernet for ytring og varsling arbeidstakere har gjennom grunnloven og arbeidsmiljøloven ikke praktiseres godt nok på statlige arbeidsplasser i dag, sier NTL-leder John Leirvaag.

Les mer (29.09.2016)

Husk søknadsfristen.

kurs.bmp

Kurset "Pensjon for medlemmer som ikke arbeider i staten" og Nettverkssamling for tillitsvalgte som arbeider med personalsaker har søknadsfrist 30. september. Kursene er gratis for NTL-medlemmer. Dvs. at reise-, oppholds- og kursutgifter blir dekket av NTL.

NTLs kurskalender

Les mer (27.09.2016)

Løsning i meklingen for Ruter, SIVA og studentsamskipnadene i Spekter

Fredrik-Oftebro-int.jpg

Hele 13 virksomheter var involvert da LO Stat og Spekter meklet om oppgjøret i Område 9. Spektervirksomhetene krevde overgang til risikable innskuddspensjoner, men NTL og LO Stat fikk gjennomslag for å beholde dagens ordninger, og unngikk dermed også storstreik. - Vi er glad for at vi har fått sikret pensjonen for medlemmene og fått gode resultater i alle virksomhetene, sier 2. nestleder i NTL Fredrik Oftebro.

Les mer (17.09.2016)

Enighet om tariffoppgjøret med Virke innen helse, utdanning og kultur

fredrik-2014.jpg

- Det var avgjørende for oss at tariffavtalene videreføres med tilsvarende vilkår som  i offentlig sektors tariffavtaler, sier nestleder i NTL Fredrik Oftebro. På morgenkvisten 9. september oppnådde man enighet om tariffoppgjøret mellom NTL og arbeidsgiverorganisasjonen Virke for ideelle organisasjoner innen helse, utdanning og kultur (HUK-området).

Les mer (09.09.2016)

Vendepunkt – demonstrasjon for en ny klimapolitikk 8. september

klimalosning-nedenfra.jpg

NTL og en rekke organisasjoner har sluttet seg til en serie demonstrasjoner for en ny klimapolitikk. Første vendepunkt- demonstrasjon er torsdag 8. september kl. 16 foran Stortinget. Hovedkrav er; la oljen i Arktis ligge, 100 000 klimajobber og rettferdighet i Sør. Kjersti Barsok, nestleder i NTL, og andre skal holde appell, og politikere vil utfordres til å svare på hvordan deres parti skal sikre et klimavalg.

Les mer (06.09.2016)

NTL har gitt 50 000.- til årets TV-aksjon

facebooklogo-for-tv-aksjonen.jpg

Årets TV-aksjon går av stabelen 23. oktober. NTL oppfordrer alle organisasjonsledd i NTL til å bidra med bevilgninger. Vi oppfordrer også alle våre medlemmer og tillitsvalgte til å delta som børsebærere.

Les mer (02.09.2016)

Søk i nyheter

Les flere nyheter i nyhetsarkivet

Kommende aktiviteter