Løsning på overtid mellom NTL og studentsamskipnadene i Virke.

avtale.jpg

- Det var en krevende mekling, sier forhandlingsleder for NTL, Hilde Larsen. - Studentsamskipnadene er et område hvor lavlønnsgrupper har hatt en langt dårligere lønnsvekst enn andre grupper i virksomhetene. Vi kunne til slutt si ja til meklingsforslaget fordi vi fikk føringer på lav- og likelønn på potten som skulle avsettes til lokale forhandlinger, sier Larsen.

Spørsmål eller ønske om ytterligere kommentarer: Kontakt forbundssekretær Hilde Larsen, m: 92660449, eller informasjonsansvarlig Tove Lise Granli, m: 91859230.