NTLs markedsstyringskonferanse

markedsstyring.jpg

NTLs markedsstyringskonferanse finenr sted tirsdag 5. februar 2013 på Oslo Kongressenter. Konferansen arrangeres som et ledd i oppfølgingen av rapporten ”Markedsstyring i staten – utfordringer og NTLs forslag til tiltak”, og blant innlederne finner vi statsråd Rigmor Aasrud, adm.dir i NAVJoakim Lystad, ad.dir i DFØ Øystein Børmer og assisterende direktør i Difi Vivi Lassen.

Last ned: Markedsstyring i staten – utfordringer og NTLs forslag til tiltak

Statsråd Rigmor Aasrud vil innlede om samordning og styring av offentlig sektor. Joakim Lystad, adm. direktør i NAV, og Øystein Børmer, adm. direktør i DFØ innleder om mål- og resultatstyring sett som leder i en statlig virksomhet. Vivi Lassen, assisterende direktør i DIFI innleder om ”Mål- og resultatstyring – bare elendighet eller kommet for å bli?”

I tillegg vil lokale NTL- tillitsvalgte dele sine erfaringer med å kjempe mot innføringen av forskjellige former for markedsstyring på sine arbeidsplasser.

Dette vil være en god mulighet til å få et dypere innsyn i temaet og få innspill til hvordan NTL-tillitsvalgte kan arbeide systematisk i den enkelte virksomhet. I tillegg vil det bli anledning til å komme med sine synspunkter til innlederne.


Påmelding: innen 22. januar 2013 via NTLs nettskjema for kurs- og konferansedeltagelse

Deltakere fra organisasjonsledd i NTL utenfor Oslo får dekket reise og opphold. Ved behov for hotellovernatting, ta kontakt med NTL v/ Ragnar Bøe Elgsaas på rbe@ntl.no
Ikke-medlemmer får ikke dekket reise/opphold.