Ingen streik i NRK

riksmeklingsmannens-kontor-300.jpg

- Vårt mål var å få en mer rettferdig fordeling av lønnsmidlene i NRK. Vi ville også ha forhandlingsrett på hoveddelen av oppgjøret. Begge deler mener vi at vi nå har klart et stykke på vei, sier Lise Olsen. I meklingen fikk vi også lønnspolitikken i NRK opp til diskusjon, noe vi ikke klarte under forhandlingene, sier Olsen.

Nesten tre timer etter fristen kom mekler Dag Nafstads med en skisse i meklingen for NTL og MFOs medlemmer i NRK. Forhandlingsutvalget anbefalte å godta meklingsforslaget. Dermed ble det ingen NRK-streik.

Hovedtrekkene i resultatet er som følger:

· Alle får et generelt tillegg på 14.700 kroner pr år,

· Alle er sikret minst 2,6 % økning av samlet lønn

· Det avsettes en pott på 700 000, hvorav halvparten nå er fordelt på noen av de gruppene vi mente det var viktig å løfte

· Partene er enige om at lønnspolitikken i NRK skal evalueres. Denne evalueringen skal være grunnlag for tariffrevisjonen i 2014.

For mer detaljert forslag, se Riksmeklerens møtebok sak 2013-012

For ytterligere kommentarer:
Lise Olsen, forhandlingsleder for LO Stat: 90 06 62 07
Tove Lise Granli, Informasjonsansvarlig NTL: 91 85 92 30